Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Det finns inga misslyckanden, allt är bara feedback!

 

 

 

 

 

 

Ordet misslyckande är onekligen ett värdeladdat ord och synonymerna många; lida nederlag, göra fiasko, ha otur, komma till korta, kamma noll, slå slint, gå i stöpet, gå om intet. Ingen rolig upplevelse när man tolkar ordet misslyckande så. Att ha en vilja och önskan att uppnå något och sen inte klara det eller nå fram hela vägen, ja, då är det lätt att jag och andra känner att vi har misslyckats.

Men har vi det? Är det överhuvudtaget möjligt att åstadkomma något av värde här i tillvaron utan att våga misslyckas? Kan vi verkligen peka på ett litet barn som med stapplande steg lär sig att gå, och när han eller hon trillar peka och säga: “Men nu misslyckades du igen. Kan du inte göra något ordentligt?”. Wow, vilken udda ”gåva” att ge andra och oss själva denna typ av kommentar.

Ett flygplan som åker mellan Arlanda och New York är ur kurs mer än 95% av tiden. Ja, läs det igen. Den är UR KURS mer än 95% av tiden. Är det då inte en fantastisk process som tar sin början när planets autopilot programmeras med destinationen och när sen alla avvikelser i form av vindar och turbulens (“misslyckanden”) ger feedback till autopiloten som därefter kan styra om kursen i rätt riktning. Utan förmågan att hantera “misslyckandet” som feedback skulle våra flygresor bli oerhört intressanta. En tänkt resa till Kanarieöarna kanske tar oss till Förenade Arabemiraten, London-resan blir istället till ett besök på Island och den tänkta fotbollsmatchen du vill se med Zlatan i Milano resulterar istället kanske i bästa fall en match mellan två turkiska lag.

Allt det du kallar för misslyckande kan också omtolkas, utifrån om du ställer dig frågan: “Vad kan detta mer betyda?”. Är det inte så att det du upplevt som misslyckanden och misstag också gett dig värdefulla insikter och lärdomar? När du tänker efter så kanske det som du en gång såg som det stora misslyckandet har gett dig “gåvor” i form av de erfarenheter som händelsen eller situationen inneburit för dig. Kanske det fick dig att utveckla egenskaper som du annars ej hade utvecklat, kanske du lärde dig saker som du annars ej hade lärt dig?

Om du väljer synsättet att det inte finns misslyckanden och att allt är feedback, så kommer du få ett helt nytt förhållningssätt. Du kan ställa dig frågor som får dig att växa och utvecklas istället för att skapa en känsla av resurslöshet. Med det förhållningssättet så blir du öppen för hur du kan använda informationen för att utvecklas istället för att kanske som tidigare ha “straffat” dig själv och mått dåligt för att du inte fick det resultat du hade önskat eller förväntat dig.

Att utveckla ett mer accepterande förhållningssätt till “misslyckande” kommer förmodligen hjälpa dig att våga mer. Ett resultat av att vara rädd för att misslyckas är att det förmodligen gör att du drar dig för att pröva vissa saker, att du inte riktigt kan hantera att det inte går som det vill. När du istället ser resultatet du får som en form av information, kanske du istället för att slå hårt på dig själv istället väljer att göra lite annorlunda nästa gång du försöker – utifrån feedbacken du tog till dig och införlivade. Med detta nya förhållningssätt blir det förhoppningsvis mindre dramatiskt att pröva nya saker, eftersom oavsett vad som händer så förblir vi trygga i vetskapen om att det ger oss feedback eller välbehövlig information!

Ett mästerligt förhållningssätt, oavsett situation, kan vara att:

1) Bestämma sig för vad man vill (uppnå)

2) Agera i riktning mot det man vill uppnå

3) Notera om det vi gör för oss närmare det önskade resultatet

4) Om inte, göra något annorlunda.

Den sistnämnda punkten förmedlar värdet i flexibilitet och i kombination med punkt 3) så kan vi förbli öppna för det vi får och t.o.m. uppskatta det … alternativet är att känna oss “misslyckade”, förbanna oss själva för att vi saknar generna som krävs eller på annat sätt göra massiva uttag på vårt eget självkänslo-konto.

 

Med värme,

Niklas Daver

Certifierad NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

www.resurscoachen.se

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter.”

Serverat på Nobelfesten

Några viktiga mänskliga rättigheter …

 

Dina och mina mänskliga rättigheter

På ett av mina många antikvariatbesök finner jag en bok som talar lite extra till mig i detta sökande. “Självkänsla” av Gunnila Masreliez-Steen och Maria Modig. En alldeles utmärkt bok, en lite tidig bok i detta till synes uttjatade ämne. Finner i boken ett stycke hämtat från Coleen Kelley, ett stycke om våra mänskliga rättigheter, som hittade en fin klangbotten i mitt inre. Det handlar om de rättigheter varje människa kan ge sig själv och andra och gav mig inspiration till denna text.

Vill inte förolämpa dig som läser detta med objudna råd, bara mina tankar kring dessa rättigheter. Läs dem, torktumla dem i ditt tankesystem och svälj det som passar dina mentala smaklökar. Förhoppningsvis kan du och jag tillsammans skapa en ödmjuk stig i riktning mot visdom!

 1. Rätten att få vara ifred. Jag vill ge mig själv och andra rätten att få tillbringa tid med sig själv utan krav på att vara social och vara tillsammans med andra. Det är alldeles säkert så att jag då kan vara till större nytta för min omgivning när jag stilla får finna ro i mig själv, i mitt eget sällskap och med mina egna tankar och funderingar. Bilden jag bär med mig är att ligga nere på havsbotten och lugnt blicka upp mot ett stormigt hav. Alla rörelser, måsten, normer som piskar upp vattenytan … och som jag lugnt kan ligga och betrakta och finna ro i mitt inre.
 2. Rätten att vara oberoende. Jag vill ge mig själv och andra rätten att tänka, resonera och välja utifrån sig själv. Att med en lätt dirigentpinne kunna vägleda mina unika förmågor; min förmåga att tänka, känna, tala och agera till att forma ett helt eget, unikt avtryck. Din och min livsresa mellan DÅ och SEN väntar på det unika avtrycket som bara vi kan göra, de penseldrag ingen annan kan måla åt oss. Landa i egna tankar, egna ståndpunkter, egna val och vara nyfiket öppen för vad andra vill förmedla.
 3. Rätten att lyckas. Att kunna finna glädje i att lyckas, att faktiskt tillåta sig stolthet över egna framgången även om andra just nu inte har samma förmåga eller möjlighet. Framgången kommer sällan utan orsak, framgången blir ofta frukten av de grödor som såtts. Ge dig själv och andra den tillåtelsen, att glädjas, att fira framgång och känna lycka!
 4. Rätten att bli hörsammad och tagen på allvar. Du, jag och andra har rätten att bli tagna på allvar, att bli lyssnade på. Det kan lätt gå inflation i att använda ord utan bakomliggande tanke, ord som strömmar ur munnar som bisvärmar utan riktning eller mål, men dina åsikter är värd all respekt när de framförs med eftertanke och med goda intentioner.
 5. Rätten att vägra ställa upp på andras krav utan att känna skuld eller känna sig egoistisk. När du och jag säger “nej” till något ökar möjligheterna till ett välriktat “ja”. Våra värderingar gör att vi kan säga nej till något vi inte tror på eller vill göra, eller rent av inte orkar.
 6. Rätten att be om något man önskar. Denna rättighet utgår från att vara beredd på att svaret på din begäran antingen kan bli “ja” eller “nej”. Att be om något är inte detsamma som att få det, men att inte be om det är att förvägra sig möjligheten att vara människa fullt ut. Din framtid förväntar sig att du i större utsträckning ber om det du önskar.
 7. Rätten att göra misstag och ta ansvar för dem. Perfektion blir en medelmåttig skala eftersom den är ouppnåelig. Att göra misstag är vår fulla mänskliga rättighet och att agera utifrån vetskapen att jag också har förmågan att bära konsekvenserna på egen hand. Jag har rätt att göra rätt och rätt att göra fel.
 8. Rätten att förändras. Jag och du kan uppleva en glädje och tillfredsställelse i att utvecklas utifrån egna behov, i egen takt och med de medel som passar i den fas vi befinner oss. Rätten att förändras gäller också min omgivning, och i det att jag släpper rädslan för detta ger jag både mig själv och de inblandade gåvan i att bli mer av det vi kan vara.
 9. Rätten att initiera en diskussion med en person om ett problem som rör oss båda. Det finns i detta en öppning till att lösa de problem som stör vår relation. Genom att initiera diskussionen tar du både relationen till dig själv och den andre på hälsosamt allvar.

Jag landar i dessa tankar kring dessa mänskliga rättigheter. Det är mina tankar och min utmaning i att leva ett anständigt liv i symbios med mina medresenärer på denna resa genom livet. Kanske kan du som läsare komma fram till att du ger dig själv en eller flera av dessa mänskliga rättigheter. Är så fallet så känner jag en stillsam glädje när jag tänker på den tid som kommer … Framtiden …

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

Du gör alltid ditt bästa utifrån det tillstånd du är i …

Jag minns när jag för flera år sedan utförde ett uppdrag där uppdragsgivaren sedan hade starka synpunkter på hur jag hade genomfört uppgiften; kring innehåll men framförallt utförandet. Hon hade starka synpunkter och jag fick höra att “Du borde ha gjort helt annorlunda”, ”du gjorde inte det vi hade kommit överens om” och mycket annat också. Det där var naturligtvis inte roligt att höra, men, samtidigt visste jag att hon hade rätt. Jag borde säkert ha gjort annorlunda och bättre. Men, vad jag så här i efterhand kan se är att jag faktiskt inte kunde ha gjort så mycket annorlunda och bättre utifrån det sinnestillstånd jag befann mig i då. Jag var då i ett för mig resurslöst sinnestillstånd som jag inte lyckades förändra och som jag fortsatte att agera utifrån. I just den stunden hade jag alltså ett sinnestillstånd som inte gav mig tillgång till fler av mina resurser. I ett annat tillstånd hade jag säkert lyckas göra ett bättre jobb, fattat bättre beslut och agerat annorlunda men just där och då, i det tillstånd jag befann mig i, var det inte möjligt för mig att agera annorlunda.

Livet är en dans med olika skepnader, en dans med dalar och toppar och utifrån olika sinnestillstånd. Tillstånden färgar vår tillvaro så starkt att vi verkligen kan tala om olika förutsättningar när vi är i s.k. resursrika och i mer resursfattiga tillstånd. Hela vår personlighet färgas av tillståndet och präglar hur vi tänker, känner, agerar, minns, talar och fokuserar. Samma förutsättningar kan verka så väsensskilda utifrån tillstånd av besvikelse eller frustration ena dagen och hoppfullhet och glädje nästa dag. Inget har förändrats förutom ditt inre landskap. Med tillståndet som bakgrund riktar du blicken ut mot världen, med tillståndet som bakgrund tänker och talar du. Omgivningen kan knappt fatta att de hör samma person som några timmar tidigare bjöd dem på mirakel i allt som sades eller gjordes och nu, nästa dag, fumlar, uppvisar osäkerhet och gör det sämsta av de drygt 86.000 sekunder dygnet består av.

Telefonen ringer mitt i ditt grubblande och plötsligt sveps du in i ett landskap bestående av glädje och vackra minnen. En gammal kär vän hör av sig för första gången på länge, och genast har hon eller han fått dig att lyfta blicken mot det som bara minuterna innan var oupptäckt och outforskat. Du fick hjälp att ändra fokus, och det tidigare bekymmersamma känns nu lika hotfullt och påträngande som en mygga i ett milsvitt skogslandskap. Förunderlig är kraften i ett förändrat fokus, i en tanke som mitt i flykten bytte riktning!

Vår livslånga resa mellan himmel och hav, mellan framgångar och motgångar kommer påverka oss och kommer utmana vår vilja att vara vårt bästa jag. Ibland är gråten din granne, ibland är frustrationen din vän. Ingen kommer leva ett liv opåverkad av livets stormvindar, ingen kommer att undgå kylan som uppstår i att vara på jakt på sina verkliga resurser. Men, på samma sätt som du under en fest med din kamera kan fånga ett par i ena hörnet som skäller och bråkar med varandra, och sen för att i nästa ögonblick rikta kameran mot ett annat hörn och se några som kärleksfullt möter varandra för första gången, kan du ändra ditt fokus. Ibland är det svårare, det ska jag inte sticka under stol med. Som i min berättelse ovan, kring det uppdrag som jag misslyckades med. Men, förmågan att styra våra tillstånd har du och jag; vi kan ändra ett resursfattigt sinnestillstånd till ett mer resursrikt. För mig personligen är motion och musik de allra effektivaste sätten att ändra fokus, då involveras både kroppen och knoppen. Vilka sätt kan du använda för att ändra dina tillstånd?

Att sitta med ett problem i sitt knä kan vara, ja, ett problem men också vara en källa till att du får möjlighet att utforska dina verkliga resurser. Den avslutade relationen kan vara början på en tid i ditt liv där du får möjlighet att komma i bättre kontakt med dig själv och verkligen fundera på vem du vill dela ditt liv med framöver. En missad möjlighet till avancemang på jobbet kan innebära att du nu äntligen har möjlighet att fundera på vad du VERKLIGEN vill med ditt liv och något som jag själv fick uppleva för ett par år sedan – en rejäl utskällning som fick mig att fundera på mina verkliga värderingar och vad jag ville stå för och inte stå för i framtiden.

Du, jag och våra medresenärer på denna fascinerande livsresa gör alltid de bästa valen. Visst, du kan lätt se att personen “borde” kunna göra bättre, men att han eller hon faktiskt inte hade bättre val tillgängliga just i denna stund. Utifrån sinnestillståndet personen befann sig i och de alternativen personen kände så, ja, så agerade personen “inte bättre”. Vi använder de strategier vi har tillgång till, varken mer eller mindre.

Tyvärr kommer personer att bete sig aggressivt, destruktivt och negativt mot sig själva och omgivningen just för att de i de tillstånd de befann sig inte kände till andra alternativ. Autopiloten har en väldig kraft, och när man hamnar i ett specifikt tillstånd så blir det i form av ett självspelande piano.

Personlig utveckling handlar väldigt mycket om att hitta bättre och fler strategier, skapa sig större flexibilitet och på så sätt ha fler handlingsalternativ och sätt att agera på.

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”, den sistnämnda ihop med Helene Johnson Nordgren.

Konsten att leva på en daglig budget av 24 timmar …

Denna, min blogg, utgår från en klassiker som betytt mycket för mig, skriven av författaren Albert Bennet för mer än 110 år sedan, ”How to live on 24 hours a day”. Jag har tagit en slags “huvudtanke” från honom och gjort min egen tolkning.

Den genomsnittlige människan lever i ca 30.000 dagar och det kanske kan vara en tillnyktrande tanke när vi ägnar eoner av tid åt att sträva efter allehanda “falska” gudar i vårt liv. Dessa 30.000 dagar utgör därför den helt avgörande budgeten för oss mänskliga varelser. Under ca 30.000 dagar skall vi alltså försöka utforma våra liv på bästa tänkbara sätt. Varje dag leder till ett nytt penseldrag, varje dag blir till en ny boksida, slutprodukten blir det arv vi lämnar efter oss.

Alexander Solzjenitsyns bok “En dag i Ivan Denisovichs liv”,  beskriver en dag i huvudpersonens liv, i ett av de ökända arbetslägren i Gulag. Den dag som boken beskriver var fylld av sina helveten men också av sina skärvor av ljus och stilla glädjestunder. En extra ranson fiskhuvud till den bleka fisksoppan, en extra cigarett tilldelad av någon för stunden mänsklig lägervakt … eller en strimma av solljus genom de hösttunga molnen gav dagens kranka blekhet en tillfällig lyster eller nyans. En dag att överleva, en dag att leva … en dag att måla med de möjliga penseldrag som lägervistelsen trots allt gav möjlighet till. Under de hemska förhållanden som boken beskriver lär sig lägerfångarna att fånga de små stunder av glädje, under och magi som faktiskt var möjliga.

Är det inte magiskt det som händer varje midnatt? Simsalabim och timglaset vänds upp och ned igen, 24 timmars obearbetad livsväv fylls på och varje sekundstoff börjar trilla ner genom den avsmalnade delen av timglaset. Obearbetad livsväv som innebär att dagen idag är ny, oupplevd och med möjligheten för dig att börja om, börja på ny kula utan skuld över det som redan varit eller krav på det som ska komma.

IDAG, denna dag … är det inte ännu ett magiskt svar från livet på sin längtan efter mer? Den nya dagen som är gåvan till dig och mig, en gåva som fråntagits andra varelser, andra människor. Kanske fanns det bland dessa många som var betydligt yngre än dig själv men som av olika anledningar inte fick uppleva denna nya dag. De fick inte möjligheter att realisera sina drömmar, inte uttrycka sin kärlek, inte möjlighet att uttrycka det vackra ordet “förlåt” till den person i deras närhet som längtade efter att få höra just de orden.

Att slå upp morgontidningen och betrakta dödsannonserna och inse att oavsett hur du har det, även om livets alla jävligheter har gaddat ihop sig för att pröva dig bortom tålamodets gräns, så kanske du kan börja inse att du jämförelsevis har det rätt bra. Du andas ju in av överflödet och i nästa sekund andas du ut igen, tillbaka till överflödet. Syret du andas in, intrycken och upplevelserna du tar in, ljudet från radion i bakgrunden, barnen som gör sig klara att gå iväg till skolan, doften från det nyrostade brödet, kaffearomen som smeker doft- och smakorganen. Du kanske sitter i lugn och ro, innan dagens alla tänkta aktiviteter, innan allt görande och duktighetskrävande och bara blir kvar i stunden, i dagens första stapplande steg mot fullkomlighet. Från platsen vid köksbordet kanske du börjar rikta en tacksamhetens blick ut mot en gryende, vacker dag.

I stunden, i det ögonblicket kanske du blir varse om den här dagens ännu ouppnådda fullkomlighet, om just den här dagens möjligheter. Oupptäckt, ännu ej besökt, väntar den på att få ta emot ditt bästa jag, väntar på att få uppleva just dina fotavtryck och penseldrag. Att du denna dag har möjlighet att närvara med alla dina sinnen, alla dina känslor eftersom denna dag är just DIN. Livet är i en neutral relation till dig, men det är du som ger dagen all tänkbar färg och must. Allt det som du upplever under denna dag är i grunden neutralt men det är du, med ditt sinnestillstånd som färgar det i alla tänkbara färger. Ingen mening finns utanför dig, men du ger den här dagen all den mening du tycker att den förtjänar.

I sin oskuld tjänar du denna dag bäst genom att ha en kärleksfull relation till den och dess möjligheter. Den kom till dig som en gåva och därför bör du vårda den väl. Var närvarande under dessa 24 timmar. ”Lyssna” på den, utforska den, känn in den. Denna dag är här bara för ett ögonblick och överger dig snabbt. Medan den söker ditt sällskap förmedlar den sin önskan: se mig, hör mig, känn mig!

Väl använd har denna skärva av tid gett dig en känsla av mål och mening. Samtalet med en vän, blicken du fick från någon vacker varelse, boken du läste, uppgiften du klarade av, barnet du tröstade är stunder av ren och skär magi, möjliga stunder till här- och närvaro. Du gör förmodligen det bästa av denna dag genom att vara på plats med alla dina sinnen, med all din uppmärksamhet på att känna närvaro med livet.

Om nu din livsresa utan din vetskap skulle närma sig slutet, så kanske stunderna idag blev till en spegling av allt det som livsresan kan rymma; kärlek, glädje, sorg, ilska, besvikelse, entusiasm, nyfikenhet och alla andra färger på känslopaletten. Kanske inser du då att var dag blir möjligheten att vara just allt … eller ingenting … beroende på hur du ser på det.

Jag önskar dig en skattkista av upplevelser och ögonblick just den här dagen! Vårda den väl, älska den högt och kom ihåg att vissa möten blir till minnen för livet. Gör ett vackert minne av just den här dagen!

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och “Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

Du kan inte sälja något du inte tror på, inklusive dig själv …

En mycket god vän delgav mig vad han uppfattade utifrån min kommunikation med omvärlden. Det var ett samtal som i sin korthet rymde allt det man kan begära av en god vän; uppriktighet, tydlighet och med en god intention. Samtalet fick mig att ha en bra och nödvändig konversation med mig själv, och tankarna landade i det jag beskriver nedan ….

Det finns ett grundantagande inom NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, som säger: “Det går inte att INTE kommunicera”. Du kommunicerar på omedvetna nivåer hela tiden, och varje förändring av ditt sinnestillstånd återspeglas mer eller mindre i ditt kroppsspråk, dina gester, ögonrörelser, ansiktsfärg, andning och muskeltonus.

I samspelet med andra människor har du alltid med dig själv, och det klatschiga påståendet om att “alla är säljare” kan ju förstås i form av den påverkan vi har i alla situationer och sammanhang. Du kan ju sägas sälja dig själv när du ikläder dig föräldrar-rollen, som vän, medarbetare eller ledare. Vad du i grunden tycker om dig själv dånar fram som en bakgrundssymfoni till allt det du säger och förmedlar. Bristen på ögonkontakt, svårigheten att ta emot beröm, det nästan ljudlösa talet förmedlar ett s.k. “meta-budskap” om hur du uppfattar dig själv.

Kommunikation sker med orden, med rösten och med hela vår fysiologi, och det är först när alla dessa delar sänder ut ett och samma budskap som vi upplevs som trygga, säkra, stabila och som fullständigt samstämmig i vårt budskap. Då upplevs du som trovärdig och som någon som förmedlar något av värde; ditt värde.

Tekniker och knep i all ära, men det viktiga i att förmedla ett egenvärde är att ha en konversation med sig själv som landar i en vilja att ta ansvar för något av det mest grundläggande; mina tankar och mina känslor, och därmed mina handlingar. Dina handlingar är sprungna ur ofta omedvetna referensramar som handlar bl.a. om hur du ser på dig själv och ditt egenvärde. Att ta ett kliv bakåt och begrunda sina egna handlingar kan göra att du kommer vissa av dessa referensramar på spåren.

Ibland behöver vi nog fråga oss själva: är mina handlingar representativa för hur jag ser på mig själv? Vill jag agera annorlunda? Vad behöver jag då tycka och tänka om mig själv? Bristen i grundläggande självkänsla och självtillit kan ta sig uttryck i att umgås i fel sammanhang, dricka för mycket, otillräcklig motion, svårigheten att närma sig andra människor.

För att kunna fungera på ett bra sätt i samspelet med andra människor, för att “sälja mig” behöver jag landa i vem jag vill vara och vad jag vill stå för – och agera i enlighet med det. Det kräver att jag tar ett ansvar för mina tankar, mina känslor och mina handlingar. Om jag agerar på ett sätt som inte är i linje med den jag anser mig vara så är det nog till hjälp att acceptera att jag denna gång inte agerade på det sätt jag verkligen vill, förlåta och ta lärdomar av det inför framtiden.

Ju mer du tar ansvar för det som ligger inom din personliga påverkans-zon desto mer växer din självkänsla och därmed ökar din förmåga att kunna leda och påverka din omgivning. Väljer du att oftare ta det personliga ansvaret blir tilliten till dig själv starkare och stabilare.

Att omyndigförklara människor är för mig en kungsväg till bottenlös svag självkänsla och som sen kommuniceras till en ofta oförstående omgivning. Människor ÄR mer än sina beteenden, men beteenden är också en följd av det värde en människa ger sig själv och sitt eget liv.

För att bli en bra säljare, både i bokstavlig och bildlig mening, behövs en tro på produkten! Du är ditt budskap, du är den du tror att du är! Och – Det går inte att INTE kommunicera …

Med värme,

Niklas Daver

NLP/Neuro-Semantics Trainer & Meta Coach

www.resurscoachen.se

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer – 10 träningsbara ledarfärdigheter (den sistnämnda ihop med Helene Johnson Nordgren

Gör nästa år till ditt bästa år!

 

Utveckla din hjärna med ett 1-årsprojekt!

En av mina kursdeltagare under åren som utbildare som gjort starkt intryck på mig var den då ca 60-årige mannen som deltog på den kurs jag höll i snabbläsning, minnesträning och anteckningsteknik. Han satt i den främre raden, såg ivrig ut från allra första början, antecknade, nickade instämmande och ställde sådana där frågor som för en utbildare är tuffa men väldigt utvecklande. Rättare sagt så blev jag bombarderad med frågor, faktiskt så att jag bad honom att vänta med en del frågor till lunchrasten. Hade jag inte gjort det så hade vi kanske bara hunnit med 1/3 av kursdagens innehåll …

När jag sen på lunchen fick möjlighet att prata lite mer med honom, mellan fyra ögon, så berättade han något som gjorde ett outplånligt intryck på mig. Han berättade att när han var i 40-årsåldern så hade två äldre manliga släktingar till honom drabbats av Alzheimers. Det här hade skrämt upp honom, naturligtvis, och det fick honom att fatta ett för honom viktigt beslut. Där och då insåg han att han ville göra allt för att hålla sig själv mentalt alert, och att på alla sätt försöka förebygga att något liknande drabbade honom själv.

Vad han berättade fascinerade mig, för han beskrev hur han bestämt sig för att varje år ge sig själv ett 1-årsprojekt där han skulle lära sig något som var helt nytt för honom, ett nytt ämnesområde. Han hade insett att hjärnan behövde stimulans för att hålla sig i bra mental form, och därför ville han förvissa sig om att varje år innebar utveckling och ny stimulans!

Det första året hade han ägnat åt att lära sig så mycket han kunde om astronomi, eftersom det var något som hade intresserat honom sen barnsben men som han aldrig kommit till att studera mer ingående. Han skaffade sig några lättlästa introduktionsböcker och ägnade sedan några kvällar varje vecka åt att läsa och anteckna. Allteftersom tiden gick så läste han lite mer avancerade böcker, gick på föredrag, kurser och studiebesök. När året närmade sig slut så hade han lärt sig så pass att han kände sig nyfiken på att göra samma sak med andra områden och ämnen. På senare år hade han haft stor nytta av internet i sitt kunskapsutforskande.

Då jag träffade honom, ca 20 år senare, hade han bl.a. lärt sig två nya språk, lärt sig kalligrafi, bridge och flera andra ämnen. Problemet som han upplevde nu – och han skrattade när han sa det – var att han hade en lång lista på ämnen han ville studera och att han samtidigt insåg att han aldrig skulle hinna igenom listan. Han var dock noga med att hålla sig till ett inlärningsprojekt per år, berättade han. Att han satt med på min utbildning var att han just det året hade fokus på hjärnan och hur man kunde utveckla den. Jag kan ju inte veta om det här hindrar mig från att få Alzheimers, sa han, men vad som var HELT uppenbart för mig var att jag satt och pratade med en väldigt UNG man. Ett nyfiket sinnelag hindrar oss att åldras i förtid …

Jag tycker personligen att den klassiska allmänbildningen är lite “utrotningshotad”, men att den här mannen var för mig en riktig renässansmänniska! Han var oerhört intressant att samtala med – jag hade kontakt med honom även en tid efter utbildningen. Som Tony Buzan och många andra experter på inlärning och utvecklandet av mental förmåga säger: “ju mer vi lär oss, desto lättare är det att lära sig nytt”. Vad min kursdeltagare och många med honom har upplevt är att med tiden så hittar hjärnan lättare kopplingar mellan vitt skilda ämnen, och att det i sig är tecknet på en väl utvecklad tankeförmåga och kunskapsnivå.

Visst, du och jag har mycket som pockar på vår uppmärksamhet, men finns det inte möjlighet att vi skulle kunna prioritera bort något annat i syfte att hitta tiden till att lära oss något nytt, utforska ett nytt spännande område? Lusten att lära har vi med oss från barnsben, även om den kanske satts på prov under en inte alla gånger stimulerande skolgång.

Vad är du sugen på att lära dig, och vad skulle du tycka vara roligt att ägna året åt att utforska? Vad skulle det innebära om du vid årets slut summerar och inser att du faktiskt har breddat din “repertoar” på ett högst märkbart sätt? Du kanske kunde ägna året åt att lära dig spela ett instrument, lära dig italienska eller något annat språk, näringslära, kemi, anatomi eller något annat ..?

Vi pratar ofta om värdet av fysisk träning och att ha en frisk kropp, men knoppen då? Är det inte MINST lika viktigt? Kanske löser du korsord eller sudoku, läser böcker eller något annat … Ett kommande 1-årsprojekt skulle definitivt utveckla din hjärna. När vi lär oss nya saker så sker nya förgreningar i hjärnan, nya engram eller nätverk mellan celler bildas. Ditt hjärnlandskap förändras, och det är positivt! Hjärnan gillar utmaningar, lära sig nytt är roligt när det sker på ens egna villkor!

 

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP och Neuro-Semantics Trainer

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och kommande boken “Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”.

Hemligheten bakom positivt tänkande!

Hemligheten bakom positivt tänkande

Allting du är med om ger du en innebörd eller mening. Du väljer vad något innebär för dig utifrån en viss referensram. Om du har bestämt dig för att åka iväg och ha en härlig picknick för hela familjen en ledig dag så kommer regnet som en ovälkommen och oönskad överraskning. Hela veckan fram till dess har bjudit på soligt och fint väder och nu är den tänkta utflykten plötsligt spolierad! Inte så konstigt om du och de övriga känner er besvikna eller t.o.m. förbannade! Eller så är det någon i familjen som är jätteglad eftersom en utflykt med familjen inte känns som den mest spännande saken att göra!

Bonden som väntat i veckor på regnet i hopp om att kunna rädda sina odlingar känner sig lättad eller t.o.m. glad! Äntligen, tänker han förmodligen. Eller videobutiksinnehavaren som glädjer sig åt tillströmning av kunder som vill se på film nu när vädret inte är det bästa. Hur kan samma sak – regnet – orsaka så olika reaktioner. Det verkar ju som om själva företeelsen inte är problemet utan utifrån vilket perspektiv eller referensram den betraktas.

Alla händelser och situationer du är med om kan tolkas på en mängd olika sätt, inte bara ett enda. Där ligger hemligheten till att tänka positivt! Du kan börja leta efter andra, mer resursskapande sätt att se på en situation om din eller någon annans första reaktion varit negativ. Myntet har alltid två sidor!

Alla har vi hela tiden möjlighet att byta perspektiv, att vända på en situation genom att se den med lite nya ögon. Ditt största misslyckande kan också innebära din största framgång, att din flick- eller pojkvän lämnade dig gav dig möjlighet att träffa din nuvarande partner som du älskar över allt annat. Att din kollega fick projektledarrollen och inte du ledde till att du började söka en annan uppdragsgivare och nu arbetar med arbetsuppgifter som är det roligaste du gjort. Utskällningen du fick när du kom hem sent kan också tolkas som att han eller hon bryr sig om dig! Regnet gjorde att ni fick ställa in den tänkta utflykten, men det blev istället en mysig innedag med bra film och sällskapsspel.

Skillnaden mellan beteende och avsikt

En persons beteende är inte alltid vad det först kan verka vara. Den arga personen kanske innerst inne är rädd och bakom partnerns oro finns naturligtvis mycket kärlek. Så bakom en persons beteende kan det finnas helt andra avsikter än vad du först uppfattar. Det är som om beteendet är den del av isberget som sticker upp över vattenytan medan personens avsikter, värderingar och föreställningar bakom beteendet är den stora undervattensdelen av isberget.

Så när du andra människor låter dig bli upprörd, när du frustreras, blir ledsen eller arg över deras beteende, försök då och då komma ihåg att ställa frågan: ”Vad kan deras beteende mer betyda?”, eller ”Vad handlar deras beteende om egentligen?”. Finns det t.o.m. något sammanhang när deras beteende skulle kunna vara användbart, det kanske inte alls bara behöver vara negativt?

Du kan ju själv fråga dig om inte andra människor ibland verkar ha reagerat på något du gjort eller sagt och uppfattat det hela på ett sätt som absolut inte var din avsikt. Hade kanske de också haft nytta av att ha kunnat omstrukturera och sett det hela på ett helt annat sätt?

Det går hela tiden att leta efter andra och nya innebörder än det du först uppfattat och det ger dig möjligheten att återfå resursrika tillstånd. Du har den unikt mänskliga friheten att välja ur vilket perspektiv du vill betrakta en situation, ett beteende eller vilken annan företeelse som helt. En annan persons beteende behöver inte längre störa dig om du försöker se det på ett nytt sätt. Den dryge kollegan som ibland driver dig till vansinne kan du börja se utifrån perspektivet att han söker oerhört mycket bekräftelse eller att det är hans i grunden dåliga självkänsla som gör att han skryter och hela tiden lyfter fram sig själv.

T.o.m. ett beteende hos dig själv som du länge varit frustrerad över kan du betrakta annorlunda. Du kan börja fascineras av ”skickligheten” i beteendet! Det leder ju alltid till samma resultat och du gör det helt automatiskt utan att behöva tänka på hur du ska göra det! Att omstrukturera är en kraftfull teknik som gör det möjligt för dig att omtolka händelser och situationer och därmed få helt nytt fokus!

När är det lämpligt att göra en omstrukturering?

Det finns många situationer när du kan ha nytta av att omstrukturera. Varje gång du känner att du har reagerat på någonting och du känner dig ledsen, besviken, frustrerad, onödigt arg eller liknande så finns det möjligheter att försöka göra en omtolkning. Du letar efter andra innebörder och betydelser än vad du först uppfattade.

Varje gång du känner att du är fastlåst i ett visst sätt att tänka är det ett utmärkt tillfälle att ställa dig frågor om vad problemet mer kan innebära. Du kan fråga dig vad som faktiskt kan vara eller skulle kunna vara BRA med problemet. Börjar du fråga dig själv det med viljan att hitta svar kommer du att märka att det faktiskt finns fördelar med det hela. Tack vare problemet så kanske du kommer växa som människa. Du lär dig övervinna en temporär motgång, du kommer att behöva vara mer kreativ än du hittills varit, du lär dig mer om dig själv och de resurser du har osv. Själva ordet problem kan du i sig omstrukturera och istället kanske kalla det för ”utmaning”, ”möjlighet till utveckling” eller ”en kurs i personlig utveckling”.

Du kan också ta möjligheten att omstrukturera när du sitter i en diskussion med någon och ni bägge sitter fast i era tolkningar av en diskussionspunkt och inte känner att ni når varandra. Fråga dig själv, eller ställ frågan även till diskussionspartnern om det finns något annat sätt att se på saken? Hur skulle någon annan kunna tolka det hela? Ett barn, en äldre person, någon från en helt annan kultur? Var medveten om att det sätt du och andra personer tolkar en viss fråga bara är ETT sätt att se på det hela.

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer & Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och kommande boken, “Meningsfulla prestationer – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

 

5 steg för mental och känslomässig comeback!

5 steg för mental och känslomässig comeback!

Alla drabbas vi av perioder när det inte saker går vår väg; du och din partner väljer efter flera år att gå skilda vägar, du får nej på ytterligare en jobbansökan, intervjun du hade sett fram mot gick inte alls som du tänkt dig, kursen du så gärna ville gå och som skulle ge dig en knuff framåt blev inställd, höstförkylningen som inte släpper taget …

Det är i sådana lägen du kan behöva söka tröst och hämta kraft från följande fem kraft- och livgivande tankegångar!

 1. Du är rik som ett troll!
  När Mahatma Gandhi lämnade jordelivet efterlämnade han ett par sandaler, ett par glasögon, några tunikor, en spinnväv och en bok. Var han en fattig eller rik man när han dog? Många skulle nog hävda att han var en oerhört rik människa, hans arv är legendariskt och hans filosofi kring ”icke-våld” befriade en hel nation. Dina verkliga tillgångar bär du ständigt omkring på. Hur många miljarder skulle du ta för att sälja dina ögon, dina ben, din hörsel, din förmåga att tänka och känna? Du är rik som ett troll!
 2. Dina viktigaste resurser har du inom dig!
  Idrottsutövare av rang lär sig tidigt vikten av att använda en framgångsrik tävling de genomfört som modell för hur de ska agera inför en kommande tävling. Du har förmodligen mängder av bra minnen då du agerade bestämt, kraftfullt, glädjefullt eller modigt! De erfarenheter du har med dig från din livsresa är guldgruvor att ösa ur! Hämta kraften från ditt inre, gå tillbaka till favoritstunder och mjölka dessa minnen på all den energi, styrka och motivation det bara går!
 3. Praktisera relativitetsteorin!
  I vissa stunder känns det ju som all världens jävligheter har hopat sig i ditt knä, i din väg, och då är det lätt att tro att du har det värre än värst och att ingen riktigt kan sätta sig in i hur jobbigt du faktiskt har det. Men är det inte så att det finns andra som i denna stund har det långt värre? Hur är det med din gamla moster som sitter på hemmet och glömmer namn och ansikten, eller grannen som sitter i rullstol och har svårt att klara sig utanför lägenheten eller att leva i fattigdom i Indien eller något annat land? Genom att sätta din situation i sitt rätta perspektiv kan du återfå lite av den kraft du behöver för att åter komma på banan!
 4. Du kan skapa minnen av framtiden!
  När det är tufft och jobbigt och du inte känner att du orkar att söka ett nytt jobb eller ens vill försöka, så kan du hämta kraft från målbilden du har om hur du verkligen skulle vilja ha det! I ditt inre bor kanske en tanke om att du driver en egen restaurang med inriktning på klassisk husmanskost av hög kvalitet i en lite äldre, hemtrevlig och inbjudande restauranglokal med kunnig och serviceinriktad personal. Den målbilden hjälper dig under ”regniga” dagar; den kan ge dig kraften och orken att göra ett nytt försök. Målbilden planteras och blir för hjärnan lika verklig som ett upplevt minne. Hämta bärkraft från en inspirerande målbild!
 5. En ny dag som blir en investering i din framtid
  Varje morgon fylls din plånbok på med ny, obearbetad tid. Den dag som ligger framför dig är en obearbetad resurs, din allra viktigaste resurs. Vad du gör med den är upp till dig, den är din att vårda och värdera. Denna dag är ett obeträtt landskap med oändliga möjligheter, så varför inte bestämma dig för att skaffa dig åtminstone en ny erfarenhet denna dag? Att göra något som du aldrig förut har gjort? Kanske är det att gå på gym för första gången, ringa på hos någon granne som du aldrig pratat med, läsa en bok inom ett för dig obekant område eller ringa upp den som senast intervjuade dig för ett nytt jobb och tacka för den värdefulla feedbacken … Investera denna dag så den berikar din framtid!

Livets tavla målas inte bara med en eller två färger, ju fler färger desto rikare. Ibland är det ljusa färger, ibland mörkare. Varje färg bidrar till helheten. Att drabbas av motgångar händer oss alla, dig och mig, men du har med de fem förslagen några verktyg som gör att återskapa ett fokus som du hellre vill ha. Glöm inte att du är värdefull, att ditt liv är värdefullt!

Med värme,

Niklas Daver

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och den kommande boken “Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

 

 

Läs böcker på ett sätt som leder till personlig utveckling!

Välkommen till denna, min första blogg på blogbiz! Jag är jätteglad att du tagit dig tid att besöka min plats och jag hoppas att jag kan förmedla tankar, inspiration och tekniker som kan vara dig till hjälp. Min primära målgrupp är ni som, liksom jag, har passerat de 50 och fortfarande vill vara ert bästa jag – oftare. I min blogg kommer jag skriva om personlig utveckling, Brain Management, stresshantering, fysisk träning och hälsa.

Jag börjar med att beskriva att jag bär på en livslång kärlek till böckernas värld, något som har sitt ursprung i att min far var polyglott och hade bokhyllor proppfulla av böcker. I min tankevärld har kärleken till min far förts över på böcker, så associationen i mitt huvud fungerar i stil med “pappa – kärlek – böcker”. För mig är det en obeskrivlig lyckokänsla att gå in i en bokhandel eller att få hem ett gäng beställda böcker. Böcker representerar för mig ny kunskap, nya erfarenheter och upplevelser av allehanda slag!

Under många år reste jag runt i Sverige för företaget Imemory’s räkning och utbildade i “Brain Management”, dvs. snabbläsning, minnestekniker och mindmapping och jag märke det stora intresset som många delade med mig kring dessa områden.

Området snabbläsning rymmer mycket, inte bara att få upp hastigheten utan också värdefulla lässtrategier för att få ut mer av det man läser. Intelligent läsning kräver, som allt annat, strategier.

Snabbläsningstekniker som jag lär ut är alldeles utmärkta för arbets- och studierelaterad läsning där syftet inte är att njuta av språket eller fångas av en stark berättelse. Att däremot snabbläsa poesi är väl inte att rekommendera. Det kan bli lite i stil med Woody Allens skämt om snabbläsning: “Jag gick en snabbläsningskurs och sen läste jag Tolstojs Krig och Fred. Den handlade om Ryssland”.

För att få upp sin läshastighet till det dubbla, tredubbla eller mer behöver man lägga in rena träningspass där man läser i hastigheter där man inte hinner uppfatta det lästa. Det kan ju tyckas mycket märkligt, men det syftar till att få den effekt som du säkert upplever när du kör bil i lite för höga hastigheter och sen släpper på gasen. Då är det faktiskt märkligt hur långsamt det känns att köra i 90 eller 100 km i timmen. Samma sak händer vid hastighetsträning av läsandet. I en kommande blogg kommer jag lära ut lite bra tekniker för dig som vill öka din läshastighet.

Om vi lämnar det mer arbete- och studierelaterande läsandet och istället tittar på litet tekniker som kan vara av värde för en djupare form av läsupplevelse men också för ens egen personliga utveckling så vill jag faktiskt börja med att förflytta mig till det andra världskriget.

Under andra världskriget, i en av de japanska fånglägren, så hade en av de amerikanska fångarna efter nästan ett års fångvistelse fått tag i en bok. Tillgången på böcker var nästan obefintlig, och till slut, efter att under flera månader sparat pengar som han tidigare lagt på bl.a. cigaretter, så fick han tag i en ca 200 sidors roman. Bristen på böcker gjorde honom oerhört rädd om den bok han hade. För honom utgjorde boken ledstången till det normala livet och ett försök att hantera den enorma stress han upplevde som fånge i lägret.

Varje kväll låg han på sin enkla brits och med bristfällig belysning och läste de för honom dyrbara orden. Han läste raderna om och om igen, rädd att gå miste om något viktigt, rädd att boken skulle ta slut. Efter en liten tid så märkte han hur varje rad blev en explosion av sinnesupplevelser. Varje mening blev en källa till syn-, hörsel-, känslo-, smak- och luktintryck. Han målade varje mening med sina inre sinnen och kunde till slut nästan känna andedräkten från någon av bokens karaktärer, beröra honom eller henne eller känna dofterna av det saltstänkta havet som beskrevs i boken. Fången deltog i boken, han levde i boken och detta tack vare långsam läsning. Den här vanan tog han sen med sig hem efter kriget, skrev en uppskattad bok i ämnet.

Innan jag själv hade lärt mig snabbläsningstekniker så kom jag ofta på mig själv med att säga: “nu ska jag läsa lite mer koncentrerat, nu ska jag läsa  långsammare”. Problemet är då att jag hann tänka på den där snygga tjejen jag hade sett på tunnelbanan, mötet jag skulle på senare på dagen eller vad jag skulle fixa för middag senare på kvällen. Hjärnan hade tråkigt, den långsamma läsningen ledde istället till dålig koncentration.

Men den  INVOLVERANDE långsamma läsningen kan verkligen göra läsningen till en oändligt mycket djupare njutning. Vissa författare kan med sitt målande språk skänka oss upplevelser som vi annars varit utan om vi snabbt skummat igenom texten. En del författares språk kan med sin mångtydighet och färgstarka prosa ge oss läsare en djupare resonansbotten och upplevelser som för hjärnan är lika starka som om vi upplevt dem i verkliga livet. På din inre biograf kan den långsamma, involverande läsningen ge dig upplevelser som utvecklar dig i all din mänsklighet; du får ett rikare känsloregister, nya perspektiv, syresatta tankar och sinnesförnimmelser som skärper och utvecklar ditt intellekt.

En variant av långsam läsning och som på allvar kan bidra till personlig utveckling är att ägna ett älsklingsstycke, antingen skönlitterärt eller taget ur någon andlig eller personlighetsutvecklande litteratur, och som du känner verkligen talar till dig … och ägna en stund varje dag i kanske en månad att läsa samma stycke. Även om du redan har läst det många gånger så kommer du märka hur denna typ av läsning utvecklar din klarsynthet och klokskap bortom alla ord. Vissa texter har ett sånt djup att de inte kan uppfattas från en eller ett par läsningar. Denna typ av texter fortsätter att tala till oss, höjer blicken och förflyttar den mentala utkiktspunkten. I slutet av en sån läsperiod så kommer du märka att du läser in helt andra saker, mycket mer än när du började läsa texten en månad tidigare. Du är annorlunda, du har kommit tillbaka till texten förändrad. Din resonansbotten är djupare, du refererar till det lästa utifrån nya insikter. Det är inte bara att du läser boken, boken börjar läsa dig … och denna typ av läsning är paradoxalt nog ett utmärkt redskap mot stress.

Jag är fullt medveten om att vi behöver finna våra egna vägar till egen utveckling och självkännedom. Det jag just beskrivit är det sätt som kanske funkar bäst för mig … Jag delar med mig av mitt sätt, kanske är det någon som vill pröva … och se vad det kan ge.

Under dessa Corona-tider har jag märk hur oerhört bra jag har mått av att dagligen läsa 15 minuter vardera av fyra böcker. De råkar vara böcker som talar till just mig, du har säkert egna favoriter. Dessa fyra böcker är: Psycho-Cybernetics av Maxwell Maltz, Think & Grow Rich av Napoleon Hill, Working with the Law av Raymond Holliwell och As a Man Thinketh av James Allen. I en framtida blogg kommer jag att fördjupa mig i var och en av dessa böcker och förmedla mina tankar kring hur de kan vara till hjälp för dig.’

Vilken eller vilka böcker talar till dig ..?

Med värme,

Niklas Daver

NLP/Neuro-Semantics Trainer & Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och kommande boken “Meningsfulla prestationer – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

www.resurscoachen.se

 

Hej världen!

Välkommen till Blogbiz, här är vår guide hur du kommer igång enkelt

Varmt välkommen till Blogbiz vi hoppas du ska trivas 🙂 Varma hälsningar Blogbiz team

Ps, här är vår guide hur du kommer igång enkelt: https://blogbiz.se/starta-blogg-blogbiz-steg-steg/ och en guide för hur du får en stor blogg https://blogbiz.se/sociala-medie-guide/

Till startsidan