Intervju i Mynwedesk

Uttalande i Metro om besvärliga människor förvånar Niklas Daver

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2011 09:10 CEST

I torsdagens Metro gick det att läsa artikeln ”Kollegerna du helst vill slippa”. Där intervjuades Mattias Lundberg, leg. Psykolog, med anledning av den bok han skrivit tillsammans med kollegan Anders Wahlberg. Hans uttalande att besvärliga människor leder till konflikter, får motstånd av Niklas Daver från Inhouse Kompetensträning.

– Besvärlig. Enligt vems och vilka kriterier? Kan det rent av inte vara så att ”besvärligheten” kan vara värdefull i rätt typ av sammanhang? Ett upplevt självhävdelsebehov kan också bli en resurs om det utnyttjas på rätt sätt, säger Niklas.

Mattias Lundberg och Anders Wahlbergs bok ”Jäkla människa!”, handlar om besvärliga människor på arbetsplatsen och hur du hanterar dem på bästa sätt. I artikeln menar Mattias Lundberg att besvärliga människor automatiskt leder till konflikter.

Niklas Daver, professionell coach på Inhouse Kompetensträning, är förvånad när han läser artikeln och Magnus Lundbergs uttalande.

– Det är en människosyn som förvånar när den framförs av en psykolog. En typ av ”typning” eller etikettering som förmodligen blir mer självuppfyllande än förklarande, säger Niklas.

Niklas Daver fortsätter och menar att om en person anses vara ”besvärlig”, så är det något som kan tränas och utvecklas:

– Det finns en ”struktur” bakom det som kallas ”besvärligt”. Om nu personen anses som besvärlig så är det ju något som kommer ur samverkande faktorer mellan tankar, känslor och handlingar. Förändring på en av dessa nivåer ger förändringar för hela systemet. Dessa tre aspekter av vår mänsklighet är träningsbara; vi kan ägna oss åt tanketräning, beteendeträning och kommunikationsträning som utgår från individens utgångspunkter. Människan är inte ”trasig”, men kan ha ”program” eller ”strategier” som kan behöva uppdatering.

Träning för chefer leder till förståelse

Niklas menar att chefer behöver verktyg i form av utbildning i beteendevetenskap så att de lär sig förstå olikheter och utveckla en större flexibilitet i att hantera olika kategorier av medarbetare. Detta menar Niklas att det på längre sikt ger mycket bättre effekt än att avfärda några med etiketten ”besvärliga människor”.

– Alla människor har upprepande mönster, inte bara besvärliga människor. Den förståelsen är viktig, för det innebär att vi behöver fokusera mer på att bryta både våra egna och kunna hjälpa andra att bryta sina mönster.

Niklas tycker avslutningsvis att det är synd att många tar detta om besvärliga människor som ”sanning” vilket kan leda till felaktiga referensramar.

– Psykologer och docenter får en viss tyngd i sitt tyckande. Det här är olyckligt när många chefer och medarbetare tar deras budskap som ”sanning”. Det kan leda till gällande referensramar ute på arbetsplatser och det finns definitivt andra perspektiv på ”besvärliga människor” än det som berättas av dessa psykologer, säger Niklas.