Livet måste ha mening …

 

Viktor Frankl, logoterapins (logos = grekiska ordet för mening) utvecklare, gick som ung student på Freuds föreläsningar. Där, och också under egna studier sökte han på olika sätt bot för sina känslor av livets meningslöshet. Han sökte sig bland annat till Adler och individualpsykologin, men fann ingenstans någon hjälp mot existentiell ångest. Han skrev mycket i samband med sina studier, men fick sitt manus konfiskerat och förstört när han sattes i koncentrationsläger. Ett arbeta han fick återuppta efter krigsslutet.

Under sin vistelse i ett av flera koncentrationsläger han satt i så får han vid ett tillfälle mer eller mindre en “uppenbarelse”. När han riktar blicken mot ett av lägrets vakttorn och betraktar vakterna så slår det honom plötsligt att de naturligtvis har en större handlingsfrihet än honom själv, men att de på intet sätt hade ett större mått av inre frihet. De kunde hålla honom inlåst och förvägra honom många av livets nödvändigheter, men de, hans fångvaktare, kunde ALDRIG ta ifrån honom hans unikt mänskliga förmåga att välja. Den inre friheten att t.o.m. välja förhållingssätt till sitt eget lidande slog honom med full kraft!

En av hans mest centrala teser blev efter det ögonblick att det går att krama ut en mening ur varje situation. Det är möjligt för var och en, utan undantag, alltid, överallt och oavsett omständigheter att finna en god mening i livet – både i livet som helhet och i olika situationer.

Varför är detta då möjligt? Jo, därför att ingenting i den yttre verkligheten har någon mening eller betydelse i sig, utan du och jag är de som ger allting sin mening eller innebörd. Människan är ett meningsskapande däggdjur. En och samma företeelse kan betraktas på olika sätt av olika personer. I mitt arbete har jag kommit i kontakt med klienter som har haft fobier för att kräkas, fjärilar, getingar, klättra på stegar osv. Tänk hur vår unikt mänskliga förmåga kan leda till att vissa kan associera extremt obehag kring sådant som andra tycker är triviala eller en normal del av tillvaron.

Jag tycker alltid att det är lika intressant när jag till en coachklient ställer frågan: “Vad har varit din största motgång eller misslyckande här i livet?” och efter att jag fått svaret ställt nästa fråga: “På vilket sätt har du haft nytta av den?”. De hittar ju nästan alltid svar på den frågan, för de kan ju börja se hur det har fått dem att växa som personer, gett värdefulla lärdomar och erfarenheter. Att välja och välja om, att ompröva och skapa nya meningar kring det som du uppfattat som problem är ju en förmåga som kan ge din själ luft, syre och kraft att lyfta.

Hemligheten är att ofta ställa sig själv och andra frågan: “Vad kan det här mer betyda?”. Viljan att söka nya innebörder och betydelser är den förmåga som gör att du kan fly från de flesta mentala fängelser, bara du är villig att ställa frågan om och om igen och förvänta dig att få ett svar. Människor som drabbats av det värsta tänkbara, att någon närstående gått bort eller t.o.m. bragts om livet, kan åtminstone efter en tid hitta en mening ur det som hjälper dem.

Betyder då detta att vi aldrig ska låta oss nedslås, bli frustrerade, besvikna eller olyckliga? Nej, naturligtvis inte. Människor är inte robotar, inga maskiner. Livet är inte bara solsken, inte bara rosenträdgårdar. Sorg är en lika naturlig känsla som glädje, men när man alltför länge fastnar i ett synsätt och förhållningssätt som leder till allvarliga begränsningar så är det just för att vi inte utnyttjar förmågan att skapa (nya) meningar.

Problemet består så länge du och jag ser det just som problem. Vad kan det faktiskt mer betyda? Vad är det bästa med problemet och vad kan jag lära mig av det? Visdom förutsätter att se saker och ting ur fler synvinklar, visdom är som mycket annat ett resultat av träning.

Jag önskar dig ett liv av mycket mening, du meningsskapande varelse!

Med värme,

Niklas Daver

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ””Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”.

www.resurscoachen.se

Lämna ett svar

Till startsidan