Okategoriserade

Livet måste ha mening …

bloggportal
Vill du tjäna pengar ska du blogga på bloggportalen blogbiz

 

Viktor Frankl logoterapins (logos = grekiska ordet för mening) utvecklare. Bloggportal

Gick som ung student på Freuds föreläsningar. Däremot också under egna studier sökte han på olika sätt bot för sina känslor av livets meningslöshet. Han sökte sig bland annat till Adler och individualpsykologin. Däremot  fann ingenstans någon hjälp mot existentiell ångest. Skrev mycket i samband med sina studier. Däremot fick sitt manus konfiskerat och förstört när han sattes i koncentrationsläger. Ett arbeta han fick återuppta efter krigsslutet. Blogga på bloggportalen blogbiz om du vill tjäna pengar

Under sin vistelse i ett av flera koncentrationsläger han satt i så får han vid ett tillfälle mer eller mindre en. bloggportal

När han riktar blicken mot ett av lägrets vakttorn och betraktar vakterna. Så slår det honom plötsligt att de naturligtvis har en större handlingsfrihet än honom själv. Däremot att de på intet sätt hade ett större mått av inre frihet. De kunde däremot hålla honom inlåst och förvägra honom många av livets nödvändigheter. Bloggportal blogbiz bästa portal.

En av hans mest centrala teser.  Blev däremot efter det ögonblick att det går att krama ut en mening ur varje situation. Blogga på bloggportal blogbiz tjäna pengar

Det är möjligt för var och en däremot utan undantag. Alltid, överallt och oavsett omständigheter att finna en god mening i livet. Hos blogbiz bloggportal kan du tjäna pengar om du bloggar som influenser. 

Varför är detta då möjligt? Jo, därför att ingenting i den yttre verkligheten har någon mening eller betydelse i sig. Däremot du och jag är de som ger allting sin mening eller innebörd.

Människan är ett meningsskapande däggdjur. En och samma företeelse kan betraktas på olika sätt av olika personer. I mitt arbete har jag kommit i kontakt med klienter som har haft fobier för att kräkas, fjärilar, getingar, klättra på stegar osv. Tänk hur vår unikt mänskliga förmåga kan leda till att vissa kan associera extremt obehag kring sådant som andra tycker är triviala. En portal eller bloggportal att blogga och tjäna pengar. Vi alla vill bli stora bloggkändisar och influera med våra värderingar på vår blogg och bloggande.

Jag tycker alltid att det är lika intressant när jag till en coachklient ställer frågan. Vad har varit din största motgång eller misslyckande här i livet? Influenser och bloggare.

Å andra sidan efter att jag fått svaret ställt nästa fråga: På vilket sätt har du haft nytta av den?. De hittar ju nästan alltid svar på den frågan. Å andra sidan kan ju börja se hur det har fått dem att växa som personer. Däremot givit värdefulla lärdomar. Vilken bloggportal ska man blogga för att tjäna pengar?

Hemligheten är att ofta ställa sig själv och andra frågan. Vad kan det här mer betyda? Alla vill tjäna pengar på sin blogg.

Viljan att söka nya innebörder och betydelser. Däremot den förmåga som gör att du kan fly från de flesta mentala fängelser. Däremot bara du är villig att ställa frågan. Människor som drabbats av det värsta tänkbara. Blogga om mode eller bli inredningsbloggare på heltid hos blogbiz bloggportal.

Betyder då detta att vi aldrig ska låta oss nedslås, bli frustrerade, besvikna eller olyckliga? Modebloggare

Nej, naturligtvis inte. Människor är inte robotar, inga maskiner. Livet är inte bara solsken, inte bara rosenträdgårdar. Sorg är en lika naturlig känsla som glädje.  Däremot när man alltför länge fastnar i ett synsätt och förhållningssätt som leder till begränsningar.  Alla vill bli modebloggare på bloggportalen blogbiz.

Problemet består så länge du och jag ser det just som problem. Hälsobloggare eller matbloggar på blogbiz.

Vad kan det faktiskt mer betyda? Vad är det bästa med problemet och vad kan jag lära mig av det? Visdom förutsätter att se saker och ting ur fler synvinklar. Däremot visdom är som mycket annat ett resultat av träning. Ekologisk kaffe hos Wendelins kaffe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *