Okategoriserade

Ge inte upp; allt som är värt att göras bra är värt att göras dåligt från början!!

Någonstans under min livsresa plockade jag upp en inställning om att det var pinsamt att göra bort sig, att inte kunna och skammen i att göra fel.

Under speciellt tonårsperioden så utvecklade jag en sällan skådad kreativitet när det gällde att undvika situationer som bar på möjligheten att få mig att hamna i dålig dager. Vilken fascinerande strategi! Och vilket säkert sätt att minimera chansen till utveckling och nya, spännande erfarenheter! Om jag fick välja en strategi för att skapa en begränsad tillvaro så vore det nog just denna …

Idag har jag en annan utgångspunkt. Sedan många år så tror jag inte att det finns några misslyckanden, bara resultat. För att du och jag överhuvudtaget ska lära oss något, förkovra oss, bli bättre så måste vi bli bekväma med tanken att allt som är värt att göras bra är värt att göras dåligt från början.

Den fascinerande resan från först omedveten inkompetens, medveten inkompetens, medveten kompetens och slutligen omedveten kompetens kräver att vi gör, agerar och fortsätter att agera, göra om … snubbla och återigen ta sig upp … Alla färdigheter kräver en typ av resultat som gör att vi lär oss och slutligen får det resultat som vi verkligen vill ha.

Jag tillämpade kompetensträning under några år, ett koncept utvecklat tillsammans med några konsultkollegor där deltagarna kunde vara med om ett mentalt träningspass, t.ex. en reflektionsträning om och träning av coaching, hitta sin motivation eller använda bättre strategier.

Deltagarna kunde under en trivsam och nätverkande lunch också möjlighet att träna sina mentala färdigheter. Träningspassen bidrog till positiva tillstånd men framförallt gav de möjlighet till träning. Innehållsmässigt var det inga världsnyheter, men vi kunde bidra med något som ofta glöms bort efter en genomgången utbildning.

Vi bidrog med möjligheten att träna på färdigheter som ofta ingår i kurser kring personlig utveckling och kommunikation eftersom vi och deltagarna insåg att träning GER färdighet. Dessa träningspass blev väldigt uppskattade eftersom bidrog till en utveckling av färdigheter och en långsiktighet som vanliga kurser ej kan bidra med.

Vi tittar på en Zlatan eller en Sarah Sjöström och tror att det handlar om talang, medfödd begåvning och visst, de har säkert burit på egenskaper som tagit dem till mästerskapets boningar, men den största talangen de har haft är kanske träningsvilligheten. En vilja att under år slipa och förstärka vissa färdigheter.

Återigen, att gå på kurser och föreläsningar eller läsa böcker räcker inte. Det ger alldeles säkert nödvändig inspiration men denna slocknar snart, likt ett tomtebloss. För att införliva och inprägla nya tanke- och beteendemönster kan det krävas lång tids träning. Men, är det inte så att … allt som är värt att göras bra är värt att göras dåligt från början. Är inte inlärningsprocessen fascinerande i sig? Vi människor har fantastiska möjligheter att under rätt former och med tillräcklig tid bemästra det mesta, om vi bara själva vill.

En tidigare elev skrev till mig och beskrev sin rädsla för att misslyckas, att det gjorde att hon hade svårt att sätta upp mål. Misslyckande är ett värdeladdat ord, men inget nytt lärande vore möjligt utan den feedback som ett “misslyckande” innebär. Barnet reser sig igen och försöker på nytt, golfaren gör ett nytt utslag, stå upp-komikern ändrar i sin repertoar.

Gått på kurs eller föreläsning och inget har förändrats? Börja träna på det du lärt dig eftersom allt som är värt att göras bra är värt att göras dåligt från början! Du har massor av nya erfarenheter och lärdomar framför dig! Varför inte “låna” Thomas Edisons inställning när han på frågan om hur det kändes att ha misslyckats 10.000 gånger med att skapa glödlampan svarade, “Jag ser det inte som misslyckanden. Nu känner jag 10.000 sätt på vilket man INTE gör en glödlampa …”.

Oavsett vad du vill bli bättre på; träna, träna och åter träna! Du blir duktigare, du blir skickligare och det som du gjorde ”dåligt” från början är nu lätt och roligt att göra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *