Okategoriserade

Hur kan jag uppgradera min självbild?

Hösten och vintern innebär för mig högre motivation för att läsa mycket böcker, en passion som följt mig sedan barnsben. Även om jag naturligtvis försöker läsa ganska brett så blir det ju också en hel del böcker om personlig utveckling eftersom det är mitt yrkesområde. Om jag fick välja ut en bok av alla tusentals jag läst inom området så är nog kanske min största favorit “Psycho-Cybernetics” av Maxwell Maltz. Den kom ut redan 1960 och fortsätter att sälja ordentligt även idag. Tillsammans med Napoleon Hills “Think ” utgör den kanske den mest inflytelserika boken på området.

Maxwell Maltz var framgångsrik plastikkirurg och gladdes åt att hans yrkesskicklighet kunde ge patienter möjlighet att återställa ett sargat utseende, förändra någon aspekt i utseendet som länge fungerat som en tagg i patientens relation till sig själv och rent allmänt trivas bättre med sig själva och sitt utseende. Det som dock började förundra honom var alla de gånger när han hade gjort ett betydande kirurgiskt ingrepp och skillnaden var synbart stor … och där patienten uttryckte det i stil med … “Ja, jag ser skillnaden, men jag känner mig inte annorlunda”. Trots den önskvärda yttre förändringen så var deras bild av sig själva intakt. Det var som om de refererade till en intern bild av sig själva istället för vad de kunde se i spegeln, i det yttre. Maxwell Maltz blev medveten om den avgörande betydelsen av denna självbild.

Cybernetik står för studiet av kontroll och kommunikation hos maskiner och levande varelser. Målstyrning genom ett bestämt resultat och feedbackmekanismer som förmedlar information om avvikelser eller korrekt kurs. Termostaten och flygplanets autopilot är två exempel på detta. Flygplanets autopilot ställs ju innan start in på slutdestinationen och därefter ser feedbacksystem till att planet korrigerar avvikelser som uppstår på grund av vindar och turbulens. Utan denna mekanism skulle din tänkta flygresa till Kanarieöarna riskera att du istället hamnar i Istanbul eller någon annanstans.

Psyko-Cybernetik kan sägas beskriva hur du påverkas av din införlivade självbild och att du behöver utveckla en accepterande och uppskattande självbild för att kunna sätta upp mål och nå dem. Annars riskerar du att fastna i ett träsk av begränsande föreställningar och hindrande rädslor. För att du ska kunna åstadkomma verkliga förändringar i ditt yttre så behöver du skapa en självbild som är accepterande och tillåtande.

En bristfällig självbild kommer sätta krokben på alla dina försök att vara den du vill vara, den du innerst inne tror att du har möjlighet att kunna vara. Hjärnans cybernetiska system kommer att se till att alla dina ansträngningar då går mot “slutmålet”, dvs. det som din nuvarande självbild uttrycker. Här finns anledningen till alla kommentarer om “jag lyckas aldrig”, “jag når aldrig riktigt fram”, “jag ville ju säga henne hur mycket jag tycker om henne men blev bara så blyg”. Självbilden ger dig de resultat den är inprogrammerad att ge dig. Den kan sägas fungera perfekt hela tiden. Det fungerar inte heller att försöka tvinga sig att tänka positivt om den djupt liggande självbilden fortfarande är bristfällig. I bästa fall blir det som om att hoppa omkring på kryckor.

Hur gör du då för att uppdatera eller uppgradera din självbild? Du behöver ägna tid åt att visualisera den du vill vara. Visualiseringen påverkar ditt undermedvetna på ett helt annat sätt än ord, bildspråket är det språk som talar till ditt undermedvetna. Ägna gärna en stund varje dag åt att föreställa dig vara ditt bästa jag, och gör det gärna innan sänggåendet. Det avslappnade tillståndet ger en minskad realitetstestning, dvs. du är mer mottaglig för de budskap du vill förmedla till ditt undermedvetna.

Den här processen kommer ta tid, din självbild har tagit ett helt liv på sig att utvecklas, men den kommer sakta men säkert att förändra din egen autopilot. Med tiden så kommer dina dagliga aktiviteter och beteenden att ha en ny referenspunkt och utifrån det något annat att bearbeta den inkommande feedbacken. Hur förhåller sig dina beteenden till din nya, förändrade självbild? Sakta men säkert kommer du bli medveten om att saker som tidigare gjorde att du höll dig själv tillbaka eller där du tidigare upplevde att du inte nådde riktigt fram nu istället ger dig helt andra resultat.

Du är inte din självbild. Du har möjlighet att programmera om den. Du har därmed din framtid i dina händer.

Med värme,

Certifierad NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp. 10 träningsbara ledarfärdigheter.”

www.resurscoachen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *