Okategoriserade

Det finns inga misslyckanden, allt är bara feedback!

Ordet misslyckande är onekligen ett värdeladdat ord och synonymerna många; lida nederlag, göra fiasko, ha otur, komma till korta, kamma noll, slå slint, gå i stöpet, gå om intet. Ingen rolig upplevelse när man tolkar ordet misslyckande så.

Att ha en vilja och önskan att uppnå något och sen inte klara det eller nå fram hela vägen, ja, då är det lätt att jag och andra känner att vi har misslyckats.

Men har vi det? Är det överhuvudtaget möjligt att åstadkomma något av värde här i tillvaron utan att våga misslyckas? Kan vi verkligen peka på ett litet barn som med stapplande steg lär sig att gå, och när han eller hon trillar peka och säga: “Men nu misslyckades du igen. Kan du inte göra något ordentligt?”. Wow, vilken udda ”gåva” att ge andra och oss själva denna typ av kommentar.

Ett flygplan som åker mellan Arlanda och New York är ur kurs mer än 95% av tiden. Ja, läs det igen. Den är UR KURS mer än 95% av tiden. Är det då inte en fantastisk process som tar sin början när planets autopilot programmeras med destinationen och när sen alla avvikelser i form av vindar och turbulens (“misslyckanden”) ger feedback till autopiloten som därefter kan styra om kursen i rätt riktning. Utan förmågan att hantera “misslyckandet” som feedback skulle våra flygresor bli oerhört intressanta.

En tänkt resa till Kanarieöarna kanske tar oss till Förenade Arabemiraten, London-resan blir istället till ett besök på Island och den tänkta fotbollsmatchen du vill se med Zlatan i Milano resulterar istället kanske i bästa fall en match mellan två turkiska lag.

Allt det du kallar för misslyckande kan också omtolkas, utifrån om du ställer dig frågan: “Vad kan detta mer betyda?”. Är det inte så att det du upplevt som misslyckanden och misstag också gett dig värdefulla insikter och lärdomar?

När du tänker efter så kanske det som du en gång såg som det stora misslyckandet har gett dig “gåvor” i form av de erfarenheter som händelsen eller situationen inneburit för dig. Kanske det fick dig att utveckla egenskaper som du annars ej hade utvecklat, kanske du lärde dig saker som du annars ej hade lärt dig?

Om du väljer synsättet att det inte finns misslyckanden och att allt är feedback, så kommer du få ett helt nytt förhållningssätt. Du kan ställa dig frågor som får dig att växa och utvecklas istället för att skapa en känsla av resurslöshet. Med det förhållningssättet så blir du öppen för hur du kan använda informationen för att utvecklas istället för att kanske som tidigare ha “straffat” dig själv och mått dåligt för att du inte fick det resultat du hade önskat eller förväntat dig.

Att utveckla ett mer accepterande förhållningssätt till “misslyckande” kommer förmodligen hjälpa dig att våga mer. Ett resultat av att vara rädd för att misslyckas är att det förmodligen gör att du drar dig för att pröva vissa saker, att du inte riktigt kan hantera att det inte går som det vill.

När du istället ser resultatet du får som en form av information, kanske du istället för att slå hårt på dig själv istället väljer att göra lite annorlunda nästa gång du försöker – utifrån feedbacken du tog till dig och införlivade. Med detta nya förhållningssätt blir det förhoppningsvis mindre dramatiskt att pröva nya saker, eftersom oavsett vad som händer så förblir vi trygga i vetskapen om att det ger oss feedback eller välbehövlig information!

Ett mästerligt förhållningssätt, oavsett situation, kan vara att:

1) Bestämma sig för vad man vill (uppnå)

2) Agera i riktning mot det man vill uppnå

3) Notera om det vi gör för oss närmare det önskade resultatet

4) Om inte, göra något annorlunda.

Den sistnämnda punkten förmedlar värdet i flexibilitet och i kombination med punkt 3) så kan vi förbli öppna för det vi får och t.o.m. uppskatta det … alternativet är att känna oss “misslyckade”, förbanna oss själva för att vi saknar generna som krävs eller på annat sätt göra massiva uttag på vårt eget självkänslo-konto.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *