Okategoriserade

Du gör alltid ditt bästa utifrån det tillstånd du är i …

Jag minns när jag för flera år sedan utförde ett uppdrag där uppdragsgivaren sedan hade starka synpunkter på hur jag hade genomfört uppgiften; kring innehåll men framförallt utförandet. Hon hade starka synpunkter och jag fick höra att

“Du borde ha gjort helt annorlunda”, ”du gjorde inte det vi hade kommit överens om” och mycket annat också. Det där var naturligtvis inte roligt att höra, men, samtidigt visste jag att hon hade rätt. Jag borde säkert ha gjort annorlunda och bättre. Men, vad jag så här i efterhand kan se är att jag faktiskt inte kunde ha gjort så mycket annorlunda och bättre utifrån det sinnestillstånd jag befann mig i då.

Jag var då i ett för mig resurslöst sinnestillstånd som jag inte lyckades förändra och som jag fortsatte att agera utifrån. I just den stunden hade jag alltså ett sinnestillstånd som inte gav mig tillgång till fler av mina resurser. I ett annat tillstånd hade jag säkert lyckas göra ett bättre jobb, fattat bättre beslut och agerat annorlunda men just där och då, i det tillstånd jag befann mig i, var det inte möjligt för mig att agera annorlunda.

Livet är en dans med olika skepnader, en dans med dalar och toppar och utifrån olika sinnestillstånd. Tillstånden färgar vår tillvaro så starkt att vi verkligen kan tala om olika förutsättningar när vi är i s.k. resursrika och i mer resursfattiga tillstånd. Hela vår personlighet färgas av tillståndet och präglar hur vi tänker, känner, agerar, minns, talar och fokuserar.

Samma förutsättningar kan verka så väsensskilda utifrån tillstånd av besvikelse eller frustration ena dagen och hoppfullhet och glädje nästa dag. Inget har förändrats förutom ditt inre landskap. Med tillståndet som bakgrund riktar du blicken ut mot världen, med tillståndet som bakgrund tänker och talar du. Omgivningen kan knappt fatta att de hör samma person som några timmar tidigare bjöd dem på mirakel i allt som sades eller gjordes och nu, nästa dag, fumlar, uppvisar osäkerhet och gör det sämsta av de drygt 86.000 sekunder dygnet består av.

Telefonen ringer mitt i ditt grubblande och plötsligt sveps du in i ett landskap bestående av glädje och vackra minnen. En gammal kär vän hör av sig för första gången på länge, och genast har hon eller han fått dig att lyfta blicken mot det som bara minuterna innan var oupptäckt och outforskat. Du fick hjälp att ändra fokus, och det tidigare bekymmersamma känns nu lika hotfullt och påträngande som en mygga i ett milsvitt skogslandskap. Förunderlig är kraften i ett förändrat fokus, i en tanke som mitt i flykten bytte riktning!

Vår livslånga resa mellan himmel och hav, mellan framgångar och motgångar kommer påverka oss och kommer utmana vår vilja att vara vårt bästa jag. Ibland är gråten din granne, ibland är frustrationen din vän. Ingen kommer leva ett liv opåverkad av livets stormvindar, ingen kommer att undgå kylan som uppstår i att vara på jakt på sina verkliga resurser.

Men, på samma sätt som du under en fest med din kamera kan fånga ett par i ena hörnet som skäller och bråkar med varandra, och sen för att i nästa ögonblick rikta kameran mot ett annat hörn och se några som kärleksfullt möter varandra för första gången, kan du ändra ditt fokus. Ibland är det svårare, det ska jag inte sticka under stol med. Som i min berättelse ovan, kring det uppdrag som jag misslyckades med. Men, förmågan att styra våra tillstånd har du och jag; vi kan ändra ett resursfattigt sinnestillstånd till ett mer resursrikt. För mig personligen är motion och musik de allra effektivaste sätten att ändra fokus, då involveras både kroppen och knoppen. Vilka sätt kan du använda för att ändra dina tillstånd?

Att sitta med ett problem i sitt knä kan vara, ja, ett problem men också vara en källa till att du får möjlighet att utforska dina verkliga resurser. Den avslutade relationen kan vara början på en tid i ditt liv där du får möjlighet att komma i bättre kontakt med dig själv och verkligen fundera på vem du vill dela ditt liv med framöver. En missad möjlighet till avancemang på jobbet kan innebära att du nu äntligen har möjlighet att fundera på vad du VERKLIGEN vill med ditt liv och något som jag själv fick uppleva för ett par år sedan – en rejäl utskällning som fick mig att fundera på mina verkliga värderingar och vad jag ville stå för och inte stå för i framtiden.

Du, jag och våra medresenärer på denna fascinerande livsresa gör alltid de bästa valen. Visst, du kan lätt se att personen “borde” kunna göra bättre, men att han eller hon faktiskt inte hade bättre val tillgängliga just i denna stund. Utifrån sinnestillståndet personen befann sig i och de alternativen personen kände så, ja, så agerade personen “inte bättre”. Vi använder de strategier vi har tillgång till, varken mer eller mindre.

Tyvärr kommer personer att bete sig aggressivt, destruktivt och negativt mot sig själva och omgivningen just för att de i de tillstånd de befann sig inte kände till andra alternativ. Autopiloten har en väldig kraft, och när man hamnar i ett specifikt tillstånd så blir det i form av ett självspelande piano.

Personlig utveckling handlar väldigt mycket om att hitta bättre och fler strategier, skapa sig större flexibilitet och på så sätt ha fler handlingsalternativ och sätt att agera på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *