Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Det finns inga misslyckanden, allt är bara feedback!

 

 

 

 

 

 

Ordet misslyckande är onekligen ett värdeladdat ord och synonymerna många; lida nederlag, göra fiasko, ha otur, komma till korta, kamma noll, slå slint, gå i stöpet, gå om intet. Ingen rolig upplevelse när man tolkar ordet misslyckande så. Att ha en vilja och önskan att uppnå något och sen inte klara det eller nå fram hela vägen, ja, då är det lätt att jag och andra känner att vi har misslyckats.

Men har vi det? Är det överhuvudtaget möjligt att åstadkomma något av värde här i tillvaron utan att våga misslyckas? Kan vi verkligen peka på ett litet barn som med stapplande steg lär sig att gå, och när han eller hon trillar peka och säga: “Men nu misslyckades du igen. Kan du inte göra något ordentligt?”. Wow, vilken udda ”gåva” att ge andra och oss själva denna typ av kommentar.

Ett flygplan som åker mellan Arlanda och New York är ur kurs mer än 95% av tiden. Ja, läs det igen. Den är UR KURS mer än 95% av tiden. Är det då inte en fantastisk process som tar sin början när planets autopilot programmeras med destinationen och när sen alla avvikelser i form av vindar och turbulens (“misslyckanden”) ger feedback till autopiloten som därefter kan styra om kursen i rätt riktning. Utan förmågan att hantera “misslyckandet” som feedback skulle våra flygresor bli oerhört intressanta. En tänkt resa till Kanarieöarna kanske tar oss till Förenade Arabemiraten, London-resan blir istället till ett besök på Island och den tänkta fotbollsmatchen du vill se med Zlatan i Milano resulterar istället kanske i bästa fall en match mellan två turkiska lag.

Allt det du kallar för misslyckande kan också omtolkas, utifrån om du ställer dig frågan: “Vad kan detta mer betyda?”. Är det inte så att det du upplevt som misslyckanden och misstag också gett dig värdefulla insikter och lärdomar? När du tänker efter så kanske det som du en gång såg som det stora misslyckandet har gett dig “gåvor” i form av de erfarenheter som händelsen eller situationen inneburit för dig. Kanske det fick dig att utveckla egenskaper som du annars ej hade utvecklat, kanske du lärde dig saker som du annars ej hade lärt dig?

Om du väljer synsättet att det inte finns misslyckanden och att allt är feedback, så kommer du få ett helt nytt förhållningssätt. Du kan ställa dig frågor som får dig att växa och utvecklas istället för att skapa en känsla av resurslöshet. Med det förhållningssättet så blir du öppen för hur du kan använda informationen för att utvecklas istället för att kanske som tidigare ha “straffat” dig själv och mått dåligt för att du inte fick det resultat du hade önskat eller förväntat dig.

Att utveckla ett mer accepterande förhållningssätt till “misslyckande” kommer förmodligen hjälpa dig att våga mer. Ett resultat av att vara rädd för att misslyckas är att det förmodligen gör att du drar dig för att pröva vissa saker, att du inte riktigt kan hantera att det inte går som det vill. När du istället ser resultatet du får som en form av information, kanske du istället för att slå hårt på dig själv istället väljer att göra lite annorlunda nästa gång du försöker – utifrån feedbacken du tog till dig och införlivade. Med detta nya förhållningssätt blir det förhoppningsvis mindre dramatiskt att pröva nya saker, eftersom oavsett vad som händer så förblir vi trygga i vetskapen om att det ger oss feedback eller välbehövlig information!

Ett mästerligt förhållningssätt, oavsett situation, kan vara att:

1) Bestämma sig för vad man vill (uppnå)

2) Agera i riktning mot det man vill uppnå

3) Notera om det vi gör för oss närmare det önskade resultatet

4) Om inte, göra något annorlunda.

Den sistnämnda punkten förmedlar värdet i flexibilitet och i kombination med punkt 3) så kan vi förbli öppna för det vi får och t.o.m. uppskatta det … alternativet är att känna oss “misslyckade”, förbanna oss själva för att vi saknar generna som krävs eller på annat sätt göra massiva uttag på vårt eget självkänslo-konto.

 

Med värme,

Niklas Daver

Certifierad NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

www.resurscoachen.se

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter.”

Några viktiga mänskliga rättigheter …

 

Dina och mina mänskliga rättigheter

På ett av mina många antikvariatbesök finner jag en bok som talar lite extra till mig i detta sökande. “Självkänsla” av Gunnila Masreliez-Steen och Maria Modig. En alldeles utmärkt bok, en lite tidig bok i detta till synes uttjatade ämne. Finner i boken ett stycke hämtat från Coleen Kelley, ett stycke om våra mänskliga rättigheter, som hittade en fin klangbotten i mitt inre. Det handlar om de rättigheter varje människa kan ge sig själv och andra och gav mig inspiration till denna text.

Vill inte förolämpa dig som läser detta med objudna råd, bara mina tankar kring dessa rättigheter. Läs dem, torktumla dem i ditt tankesystem och svälj det som passar dina mentala smaklökar. Förhoppningsvis kan du och jag tillsammans skapa en ödmjuk stig i riktning mot visdom!

  1. Rätten att få vara ifred. Jag vill ge mig själv och andra rätten att få tillbringa tid med sig själv utan krav på att vara social och vara tillsammans med andra. Det är alldeles säkert så att jag då kan vara till större nytta för min omgivning när jag stilla får finna ro i mig själv, i mitt eget sällskap och med mina egna tankar och funderingar. Bilden jag bär med mig är att ligga nere på havsbotten och lugnt blicka upp mot ett stormigt hav. Alla rörelser, måsten, normer som piskar upp vattenytan … och som jag lugnt kan ligga och betrakta och finna ro i mitt inre.
  2. Rätten att vara oberoende. Jag vill ge mig själv och andra rätten att tänka, resonera och välja utifrån sig själv. Att med en lätt dirigentpinne kunna vägleda mina unika förmågor; min förmåga att tänka, känna, tala och agera till att forma ett helt eget, unikt avtryck. Din och min livsresa mellan DÅ och SEN väntar på det unika avtrycket som bara vi kan göra, de penseldrag ingen annan kan måla åt oss. Landa i egna tankar, egna ståndpunkter, egna val och vara nyfiket öppen för vad andra vill förmedla.
  3. Rätten att lyckas. Att kunna finna glädje i att lyckas, att faktiskt tillåta sig stolthet över egna framgången även om andra just nu inte har samma förmåga eller möjlighet. Framgången kommer sällan utan orsak, framgången blir ofta frukten av de grödor som såtts. Ge dig själv och andra den tillåtelsen, att glädjas, att fira framgång och känna lycka!
  4. Rätten att bli hörsammad och tagen på allvar. Du, jag och andra har rätten att bli tagna på allvar, att bli lyssnade på. Det kan lätt gå inflation i att använda ord utan bakomliggande tanke, ord som strömmar ur munnar som bisvärmar utan riktning eller mål, men dina åsikter är värd all respekt när de framförs med eftertanke och med goda intentioner.
  5. Rätten att vägra ställa upp på andras krav utan att känna skuld eller känna sig egoistisk. När du och jag säger “nej” till något ökar möjligheterna till ett välriktat “ja”. Våra värderingar gör att vi kan säga nej till något vi inte tror på eller vill göra, eller rent av inte orkar.
  6. Rätten att be om något man önskar. Denna rättighet utgår från att vara beredd på att svaret på din begäran antingen kan bli “ja” eller “nej”. Att be om något är inte detsamma som att få det, men att inte be om det är att förvägra sig möjligheten att vara människa fullt ut. Din framtid förväntar sig att du i större utsträckning ber om det du önskar.
  7. Rätten att göra misstag och ta ansvar för dem. Perfektion blir en medelmåttig skala eftersom den är ouppnåelig. Att göra misstag är vår fulla mänskliga rättighet och att agera utifrån vetskapen att jag också har förmågan att bära konsekvenserna på egen hand. Jag har rätt att göra rätt och rätt att göra fel.
  8. Rätten att förändras. Jag och du kan uppleva en glädje och tillfredsställelse i att utvecklas utifrån egna behov, i egen takt och med de medel som passar i den fas vi befinner oss. Rätten att förändras gäller också min omgivning, och i det att jag släpper rädslan för detta ger jag både mig själv och de inblandade gåvan i att bli mer av det vi kan vara.
  9. Rätten att initiera en diskussion med en person om ett problem som rör oss båda. Det finns i detta en öppning till att lösa de problem som stör vår relation. Genom att initiera diskussionen tar du både relationen till dig själv och den andre på hälsosamt allvar.

Jag landar i dessa tankar kring dessa mänskliga rättigheter. Det är mina tankar och min utmaning i att leva ett anständigt liv i symbios med mina medresenärer på denna resa genom livet. Kanske kan du som läsare komma fram till att du ger dig själv en eller flera av dessa mänskliga rättigheter. Är så fallet så känner jag en stillsam glädje när jag tänker på den tid som kommer … Framtiden …

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

Du gör alltid ditt bästa utifrån det tillstånd du är i …

Jag minns när jag för flera år sedan utförde ett uppdrag där uppdragsgivaren sedan hade starka synpunkter på hur jag hade genomfört uppgiften; kring innehåll men framförallt utförandet. Hon hade starka synpunkter och jag fick höra att “Du borde ha gjort helt annorlunda”, ”du gjorde inte det vi hade kommit överens om” och mycket annat också. Det där var naturligtvis inte roligt att höra, men, samtidigt visste jag att hon hade rätt. Jag borde säkert ha gjort annorlunda och bättre. Men, vad jag så här i efterhand kan se är att jag faktiskt inte kunde ha gjort så mycket annorlunda och bättre utifrån det sinnestillstånd jag befann mig i då. Jag var då i ett för mig resurslöst sinnestillstånd som jag inte lyckades förändra och som jag fortsatte att agera utifrån. I just den stunden hade jag alltså ett sinnestillstånd som inte gav mig tillgång till fler av mina resurser. I ett annat tillstånd hade jag säkert lyckas göra ett bättre jobb, fattat bättre beslut och agerat annorlunda men just där och då, i det tillstånd jag befann mig i, var det inte möjligt för mig att agera annorlunda.

Livet är en dans med olika skepnader, en dans med dalar och toppar och utifrån olika sinnestillstånd. Tillstånden färgar vår tillvaro så starkt att vi verkligen kan tala om olika förutsättningar när vi är i s.k. resursrika och i mer resursfattiga tillstånd. Hela vår personlighet färgas av tillståndet och präglar hur vi tänker, känner, agerar, minns, talar och fokuserar. Samma förutsättningar kan verka så väsensskilda utifrån tillstånd av besvikelse eller frustration ena dagen och hoppfullhet och glädje nästa dag. Inget har förändrats förutom ditt inre landskap. Med tillståndet som bakgrund riktar du blicken ut mot världen, med tillståndet som bakgrund tänker och talar du. Omgivningen kan knappt fatta att de hör samma person som några timmar tidigare bjöd dem på mirakel i allt som sades eller gjordes och nu, nästa dag, fumlar, uppvisar osäkerhet och gör det sämsta av de drygt 86.000 sekunder dygnet består av.

Telefonen ringer mitt i ditt grubblande och plötsligt sveps du in i ett landskap bestående av glädje och vackra minnen. En gammal kär vän hör av sig för första gången på länge, och genast har hon eller han fått dig att lyfta blicken mot det som bara minuterna innan var oupptäckt och outforskat. Du fick hjälp att ändra fokus, och det tidigare bekymmersamma känns nu lika hotfullt och påträngande som en mygga i ett milsvitt skogslandskap. Förunderlig är kraften i ett förändrat fokus, i en tanke som mitt i flykten bytte riktning!

Vår livslånga resa mellan himmel och hav, mellan framgångar och motgångar kommer påverka oss och kommer utmana vår vilja att vara vårt bästa jag. Ibland är gråten din granne, ibland är frustrationen din vän. Ingen kommer leva ett liv opåverkad av livets stormvindar, ingen kommer att undgå kylan som uppstår i att vara på jakt på sina verkliga resurser. Men, på samma sätt som du under en fest med din kamera kan fånga ett par i ena hörnet som skäller och bråkar med varandra, och sen för att i nästa ögonblick rikta kameran mot ett annat hörn och se några som kärleksfullt möter varandra för första gången, kan du ändra ditt fokus. Ibland är det svårare, det ska jag inte sticka under stol med. Som i min berättelse ovan, kring det uppdrag som jag misslyckades med. Men, förmågan att styra våra tillstånd har du och jag; vi kan ändra ett resursfattigt sinnestillstånd till ett mer resursrikt. För mig personligen är motion och musik de allra effektivaste sätten att ändra fokus, då involveras både kroppen och knoppen. Vilka sätt kan du använda för att ändra dina tillstånd?

Att sitta med ett problem i sitt knä kan vara, ja, ett problem men också vara en källa till att du får möjlighet att utforska dina verkliga resurser. Den avslutade relationen kan vara början på en tid i ditt liv där du får möjlighet att komma i bättre kontakt med dig själv och verkligen fundera på vem du vill dela ditt liv med framöver. En missad möjlighet till avancemang på jobbet kan innebära att du nu äntligen har möjlighet att fundera på vad du VERKLIGEN vill med ditt liv och något som jag själv fick uppleva för ett par år sedan – en rejäl utskällning som fick mig att fundera på mina verkliga värderingar och vad jag ville stå för och inte stå för i framtiden.

Du, jag och våra medresenärer på denna fascinerande livsresa gör alltid de bästa valen. Visst, du kan lätt se att personen “borde” kunna göra bättre, men att han eller hon faktiskt inte hade bättre val tillgängliga just i denna stund. Utifrån sinnestillståndet personen befann sig i och de alternativen personen kände så, ja, så agerade personen “inte bättre”. Vi använder de strategier vi har tillgång till, varken mer eller mindre.

Tyvärr kommer personer att bete sig aggressivt, destruktivt och negativt mot sig själva och omgivningen just för att de i de tillstånd de befann sig inte kände till andra alternativ. Autopiloten har en väldig kraft, och när man hamnar i ett specifikt tillstånd så blir det i form av ett självspelande piano.

Personlig utveckling handlar väldigt mycket om att hitta bättre och fler strategier, skapa sig större flexibilitet och på så sätt ha fler handlingsalternativ och sätt att agera på.

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och ”Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”, den sistnämnda ihop med Helene Johnson Nordgren.

Konsten att leva på en daglig budget av 24 timmar …

Denna, min blogg, utgår från en klassiker som betytt mycket för mig, skriven av författaren Albert Bennet för mer än 110 år sedan, ”How to live on 24 hours a day”. Jag har tagit en slags “huvudtanke” från honom och gjort min egen tolkning.

Den genomsnittlige människan lever i ca 30.000 dagar och det kanske kan vara en tillnyktrande tanke när vi ägnar eoner av tid åt att sträva efter allehanda “falska” gudar i vårt liv. Dessa 30.000 dagar utgör därför den helt avgörande budgeten för oss mänskliga varelser. Under ca 30.000 dagar skall vi alltså försöka utforma våra liv på bästa tänkbara sätt. Varje dag leder till ett nytt penseldrag, varje dag blir till en ny boksida, slutprodukten blir det arv vi lämnar efter oss.

Alexander Solzjenitsyns bok “En dag i Ivan Denisovichs liv”,  beskriver en dag i huvudpersonens liv, i ett av de ökända arbetslägren i Gulag. Den dag som boken beskriver var fylld av sina helveten men också av sina skärvor av ljus och stilla glädjestunder. En extra ranson fiskhuvud till den bleka fisksoppan, en extra cigarett tilldelad av någon för stunden mänsklig lägervakt … eller en strimma av solljus genom de hösttunga molnen gav dagens kranka blekhet en tillfällig lyster eller nyans. En dag att överleva, en dag att leva … en dag att måla med de möjliga penseldrag som lägervistelsen trots allt gav möjlighet till. Under de hemska förhållanden som boken beskriver lär sig lägerfångarna att fånga de små stunder av glädje, under och magi som faktiskt var möjliga.

Är det inte magiskt det som händer varje midnatt? Simsalabim och timglaset vänds upp och ned igen, 24 timmars obearbetad livsväv fylls på och varje sekundstoff börjar trilla ner genom den avsmalnade delen av timglaset. Obearbetad livsväv som innebär att dagen idag är ny, oupplevd och med möjligheten för dig att börja om, börja på ny kula utan skuld över det som redan varit eller krav på det som ska komma.

IDAG, denna dag … är det inte ännu ett magiskt svar från livet på sin längtan efter mer? Den nya dagen som är gåvan till dig och mig, en gåva som fråntagits andra varelser, andra människor. Kanske fanns det bland dessa många som var betydligt yngre än dig själv men som av olika anledningar inte fick uppleva denna nya dag. De fick inte möjligheter att realisera sina drömmar, inte uttrycka sin kärlek, inte möjlighet att uttrycka det vackra ordet “förlåt” till den person i deras närhet som längtade efter att få höra just de orden.

Att slå upp morgontidningen och betrakta dödsannonserna och inse att oavsett hur du har det, även om livets alla jävligheter har gaddat ihop sig för att pröva dig bortom tålamodets gräns, så kanske du kan börja inse att du jämförelsevis har det rätt bra. Du andas ju in av överflödet och i nästa sekund andas du ut igen, tillbaka till överflödet. Syret du andas in, intrycken och upplevelserna du tar in, ljudet från radion i bakgrunden, barnen som gör sig klara att gå iväg till skolan, doften från det nyrostade brödet, kaffearomen som smeker doft- och smakorganen. Du kanske sitter i lugn och ro, innan dagens alla tänkta aktiviteter, innan allt görande och duktighetskrävande och bara blir kvar i stunden, i dagens första stapplande steg mot fullkomlighet. Från platsen vid köksbordet kanske du börjar rikta en tacksamhetens blick ut mot en gryende, vacker dag.

I stunden, i det ögonblicket kanske du blir varse om den här dagens ännu ouppnådda fullkomlighet, om just den här dagens möjligheter. Oupptäckt, ännu ej besökt, väntar den på att få ta emot ditt bästa jag, väntar på att få uppleva just dina fotavtryck och penseldrag. Att du denna dag har möjlighet att närvara med alla dina sinnen, alla dina känslor eftersom denna dag är just DIN. Livet är i en neutral relation till dig, men det är du som ger dagen all tänkbar färg och must. Allt det som du upplever under denna dag är i grunden neutralt men det är du, med ditt sinnestillstånd som färgar det i alla tänkbara färger. Ingen mening finns utanför dig, men du ger den här dagen all den mening du tycker att den förtjänar.

I sin oskuld tjänar du denna dag bäst genom att ha en kärleksfull relation till den och dess möjligheter. Den kom till dig som en gåva och därför bör du vårda den väl. Var närvarande under dessa 24 timmar. ”Lyssna” på den, utforska den, känn in den. Denna dag är här bara för ett ögonblick och överger dig snabbt. Medan den söker ditt sällskap förmedlar den sin önskan: se mig, hör mig, känn mig!

Väl använd har denna skärva av tid gett dig en känsla av mål och mening. Samtalet med en vän, blicken du fick från någon vacker varelse, boken du läste, uppgiften du klarade av, barnet du tröstade är stunder av ren och skär magi, möjliga stunder till här- och närvaro. Du gör förmodligen det bästa av denna dag genom att vara på plats med alla dina sinnen, med all din uppmärksamhet på att känna närvaro med livet.

Om nu din livsresa utan din vetskap skulle närma sig slutet, så kanske stunderna idag blev till en spegling av allt det som livsresan kan rymma; kärlek, glädje, sorg, ilska, besvikelse, entusiasm, nyfikenhet och alla andra färger på känslopaletten. Kanske inser du då att var dag blir möjligheten att vara just allt … eller ingenting … beroende på hur du ser på det.

Jag önskar dig en skattkista av upplevelser och ögonblick just den här dagen! Vårda den väl, älska den högt och kom ihåg att vissa möten blir till minnen för livet. Gör ett vackert minne av just den här dagen!

Med värme,

Niklas Daver

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och “Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

Till startsidan