Du kan inte sälja något du inte tror på, inklusive dig själv …

En mycket god vän delgav mig vad han uppfattade utifrån min kommunikation med omvärlden. Det var ett samtal som i sin korthet rymde allt det man kan begära av en god vän; uppriktighet, tydlighet och med en god intention. Samtalet fick mig att ha en bra och nödvändig konversation med mig själv, och tankarna landade i det jag beskriver nedan ….

Det finns ett grundantagande inom NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, som säger: “Det går inte att INTE kommunicera”. Du kommunicerar på omedvetna nivåer hela tiden, och varje förändring av ditt sinnestillstånd återspeglas mer eller mindre i ditt kroppsspråk, dina gester, ögonrörelser, ansiktsfärg, andning och muskeltonus.

I samspelet med andra människor har du alltid med dig själv, och det klatschiga påståendet om att “alla är säljare” kan ju förstås i form av den påverkan vi har i alla situationer och sammanhang. Du kan ju sägas sälja dig själv när du ikläder dig föräldrar-rollen, som vän, medarbetare eller ledare. Vad du i grunden tycker om dig själv dånar fram som en bakgrundssymfoni till allt det du säger och förmedlar. Bristen på ögonkontakt, svårigheten att ta emot beröm, det nästan ljudlösa talet förmedlar ett s.k. “meta-budskap” om hur du uppfattar dig själv.

Kommunikation sker med orden, med rösten och med hela vår fysiologi, och det är först när alla dessa delar sänder ut ett och samma budskap som vi upplevs som trygga, säkra, stabila och som fullständigt samstämmig i vårt budskap. Då upplevs du som trovärdig och som någon som förmedlar något av värde; ditt värde.

Tekniker och knep i all ära, men det viktiga i att förmedla ett egenvärde är att ha en konversation med sig själv som landar i en vilja att ta ansvar för något av det mest grundläggande; mina tankar och mina känslor, och därmed mina handlingar. Dina handlingar är sprungna ur ofta omedvetna referensramar som handlar bl.a. om hur du ser på dig själv och ditt egenvärde. Att ta ett kliv bakåt och begrunda sina egna handlingar kan göra att du kommer vissa av dessa referensramar på spåren.

Ibland behöver vi nog fråga oss själva: är mina handlingar representativa för hur jag ser på mig själv? Vill jag agera annorlunda? Vad behöver jag då tycka och tänka om mig själv? Bristen i grundläggande självkänsla och självtillit kan ta sig uttryck i att umgås i fel sammanhang, dricka för mycket, otillräcklig motion, svårigheten att närma sig andra människor.

För att kunna fungera på ett bra sätt i samspelet med andra människor, för att “sälja mig” behöver jag landa i vem jag vill vara och vad jag vill stå för – och agera i enlighet med det. Det kräver att jag tar ett ansvar för mina tankar, mina känslor och mina handlingar. Om jag agerar på ett sätt som inte är i linje med den jag anser mig vara så är det nog till hjälp att acceptera att jag denna gång inte agerade på det sätt jag verkligen vill, förlåta och ta lärdomar av det inför framtiden.

Ju mer du tar ansvar för det som ligger inom din personliga påverkans-zon desto mer växer din självkänsla och därmed ökar din förmåga att kunna leda och påverka din omgivning. Väljer du att oftare ta det personliga ansvaret blir tilliten till dig själv starkare och stabilare.

Att omyndigförklara människor är för mig en kungsväg till bottenlös svag självkänsla och som sen kommuniceras till en ofta oförstående omgivning. Människor ÄR mer än sina beteenden, men beteenden är också en följd av det värde en människa ger sig själv och sitt eget liv.

För att bli en bra säljare, både i bokstavlig och bildlig mening, behövs en tro på produkten! Du är ditt budskap, du är den du tror att du är! Och – Det går inte att INTE kommunicera …

Gör nästa år till ditt bästa år!

 

Utveckla din hjärna med ett 1-årsprojekt!

En av mina kursdeltagare under åren som utbildare som gjort starkt intryck på mig var den då ca 60-årige mannen som deltog på den kurs jag höll i snabbläsning, minnesträning och anteckningsteknik. Han satt i den främre raden, såg ivrig ut från allra första början, antecknade, nickade instämmande och ställde sådana där frågor som för en utbildare är tuffa men väldigt utvecklande. Rättare sagt så blev jag bombarderad med frågor, faktiskt så att jag bad honom att vänta med en del frågor till lunchrasten. Hade jag inte gjort det så hade vi kanske bara hunnit med 1/3 av kursdagens innehåll …

När jag sen på lunchen fick möjlighet att prata lite mer med honom, mellan fyra ögon, så berättade han något som gjorde ett outplånligt intryck på mig. Han berättade att när han var i 40-årsåldern så hade två äldre manliga släktingar till honom drabbats av Alzheimers. Det här hade skrämt upp honom, naturligtvis, och det fick honom att fatta ett för honom viktigt beslut. Där och då insåg han att han ville göra allt för att hålla sig själv mentalt alert, och att på alla sätt försöka förebygga att något liknande drabbade honom själv.

Vad han berättade fascinerade mig, för han beskrev hur han bestämt sig för att varje år ge sig själv ett 1-årsprojekt där han skulle lära sig något som var helt nytt för honom, ett nytt ämnesområde. Han hade insett att hjärnan behövde stimulans för att hålla sig i bra mental form, och därför ville han förvissa sig om att varje år innebar utveckling och ny stimulans!

Det första året hade han ägnat åt att lära sig så mycket han kunde om astronomi, eftersom det var något som hade intresserat honom sen barnsben men som han aldrig kommit till att studera mer ingående. Han skaffade sig några lättlästa introduktionsböcker och ägnade sedan några kvällar varje vecka åt att läsa och anteckna. Allteftersom tiden gick så läste han lite mer avancerade böcker, gick på föredrag, kurser och studiebesök. När året närmade sig slut så hade han lärt sig så pass att han kände sig nyfiken på att göra samma sak med andra områden och ämnen. På senare år hade han haft stor nytta av internet i sitt kunskapsutforskande.

Då jag träffade honom, ca 20 år senare, hade han bl.a. lärt sig två nya språk, lärt sig kalligrafi, bridge och flera andra ämnen. Problemet som han upplevde nu – och han skrattade när han sa det – var att han hade en lång lista på ämnen han ville studera och att han samtidigt insåg att han aldrig skulle hinna igenom listan. Han var dock noga med att hålla sig till ett inlärningsprojekt per år, berättade han. Att han satt med på min utbildning var att han just det året hade fokus på hjärnan och hur man kunde utveckla den. Jag kan ju inte veta om det här hindrar mig från att få Alzheimers, sa han, men vad som var HELT uppenbart för mig var att jag satt och pratade med en väldigt UNG man. Ett nyfiket sinnelag hindrar oss att åldras i förtid …

Jag tycker personligen att den klassiska allmänbildningen är lite “utrotningshotad”, men att den här mannen var för mig en riktig renässansmänniska! Han var oerhört intressant att samtala med – jag hade kontakt med honom även en tid efter utbildningen. Som Tony Buzan och många andra experter på inlärning och utvecklandet av mental förmåga säger: “ju mer vi lär oss, desto lättare är det att lära sig nytt”. Vad min kursdeltagare och många med honom har upplevt är att med tiden så hittar hjärnan lättare kopplingar mellan vitt skilda ämnen, och att det i sig är tecknet på en väl utvecklad tankeförmåga och kunskapsnivå.

Visst, du och jag har mycket som pockar på vår uppmärksamhet, men finns det inte möjlighet att vi skulle kunna prioritera bort något annat i syfte att hitta tiden till att lära oss något nytt, utforska ett nytt spännande område? Lusten att lära har vi med oss från barnsben, även om den kanske satts på prov under en inte alla gånger stimulerande skolgång.

Vad är du sugen på att lära dig, och vad skulle du tycka vara roligt att ägna året åt att utforska? Vad skulle det innebära om du vid årets slut summerar och inser att du faktiskt har breddat din “repertoar” på ett högst märkbart sätt? Du kanske kunde ägna året åt att lära dig spela ett instrument, lära dig italienska eller något annat språk, näringslära, kemi, anatomi eller något annat ..?

Vi pratar ofta om värdet av fysisk träning och att ha en frisk kropp, men knoppen då? Är det inte MINST lika viktigt? Kanske löser du korsord eller sudoku, läser böcker eller något annat … Ett kommande 1-årsprojekt skulle definitivt utveckla din hjärna. När vi lär oss nya saker så sker nya förgreningar i hjärnan, nya engram eller nätverk mellan celler bildas. Ditt hjärnlandskap förändras, och det är positivt! Hjärnan gillar utmaningar, lära sig nytt är roligt när det sker på ens egna villkor!

Hemligheten bakom positivt tänkande!

Hemligheten bakom positivt tänkande

Allting du är med om ger du en innebörd eller mening. Du väljer vad något innebär för dig utifrån en viss referensram. Om du har bestämt dig för att åka iväg och ha en härlig picknick för hela familjen en ledig dag så kommer regnet som en ovälkommen och oönskad överraskning. Hela veckan fram till dess har bjudit på soligt och fint väder och nu är den tänkta utflykten plötsligt spolierad! Inte så konstigt om du och de övriga känner er besvikna eller t.o.m. förbannade! Eller så är det någon i familjen som är jätteglad eftersom en utflykt med familjen inte känns som den mest spännande saken att göra!

Bonden som väntat i veckor på regnet i hopp om att kunna rädda sina odlingar känner sig lättad eller t.o.m. glad! Äntligen, tänker han förmodligen. Eller videobutiksinnehavaren som glädjer sig åt tillströmning av kunder som vill se på film nu när vädret inte är det bästa. Hur kan samma sak – regnet – orsaka så olika reaktioner. Det verkar ju som om själva företeelsen inte är problemet utan utifrån vilket perspektiv eller referensram den betraktas.

Alla händelser och situationer du är med om kan tolkas på en mängd olika sätt, inte bara ett enda. Där ligger hemligheten till att tänka positivt! Du kan börja leta efter andra, mer resursskapande sätt att se på en situation om din eller någon annans första reaktion varit negativ. Myntet har alltid två sidor!

Alla har vi hela tiden möjlighet att byta perspektiv, att vända på en situation genom att se den med lite nya ögon. Ditt största misslyckande kan också innebära din största framgång, att din flick- eller pojkvän lämnade dig gav dig möjlighet att träffa din nuvarande partner som du älskar över allt annat. Att din kollega fick projektledarrollen och inte du ledde till att du började söka en annan uppdragsgivare och nu arbetar med arbetsuppgifter som är det roligaste du gjort. Utskällningen du fick när du kom hem sent kan också tolkas som att han eller hon bryr sig om dig! Regnet gjorde att ni fick ställa in den tänkta utflykten, men det blev istället en mysig innedag med bra film och sällskapsspel.

Skillnaden mellan beteende och avsikt

En persons beteende är inte alltid vad det först kan verka vara. Den arga personen kanske innerst inne är rädd och bakom partnerns oro finns naturligtvis mycket kärlek. Så bakom en persons beteende kan det finnas helt andra avsikter än vad du först uppfattar. Det är som om beteendet är den del av isberget som sticker upp över vattenytan medan personens avsikter, värderingar och föreställningar bakom beteendet är den stora undervattensdelen av isberget.

Så när du andra människor låter dig bli upprörd, när du frustreras, blir ledsen eller arg över deras beteende, försök då och då komma ihåg att ställa frågan: ”Vad kan deras beteende mer betyda?”, eller ”Vad handlar deras beteende om egentligen?”. Finns det t.o.m. något sammanhang när deras beteende skulle kunna vara användbart, det kanske inte alls bara behöver vara negativt?

Du kan ju själv fråga dig om inte andra människor ibland verkar ha reagerat på något du gjort eller sagt och uppfattat det hela på ett sätt som absolut inte var din avsikt. Hade kanske de också haft nytta av att ha kunnat omstrukturera och sett det hela på ett helt annat sätt?

Det går hela tiden att leta efter andra och nya innebörder än det du först uppfattat och det ger dig möjligheten att återfå resursrika tillstånd. Du har den unikt mänskliga friheten att välja ur vilket perspektiv du vill betrakta en situation, ett beteende eller vilken annan företeelse som helt. En annan persons beteende behöver inte längre störa dig om du försöker se det på ett nytt sätt. Den dryge kollegan som ibland driver dig till vansinne kan du börja se utifrån perspektivet att han söker oerhört mycket bekräftelse eller att det är hans i grunden dåliga självkänsla som gör att han skryter och hela tiden lyfter fram sig själv.

T.o.m. ett beteende hos dig själv som du länge varit frustrerad över kan du betrakta annorlunda. Du kan börja fascineras av ”skickligheten” i beteendet! Det leder ju alltid till samma resultat och du gör det helt automatiskt utan att behöva tänka på hur du ska göra det! Att omstrukturera är en kraftfull teknik som gör det möjligt för dig att omtolka händelser och situationer och därmed få helt nytt fokus!

När är det lämpligt att göra en omstrukturering?

Det finns många situationer när du kan ha nytta av att omstrukturera. Varje gång du känner att du har reagerat på någonting och du känner dig ledsen, besviken, frustrerad, onödigt arg eller liknande så finns det möjligheter att försöka göra en omtolkning. Du letar efter andra innebörder och betydelser än vad du först uppfattade.

Varje gång du känner att du är fastlåst i ett visst sätt att tänka är det ett utmärkt tillfälle att ställa dig frågor om vad problemet mer kan innebära. Du kan fråga dig vad som faktiskt kan vara eller skulle kunna vara BRA med problemet. Börjar du fråga dig själv det med viljan att hitta svar kommer du att märka att det faktiskt finns fördelar med det hela. Tack vare problemet så kanske du kommer växa som människa. Du lär dig övervinna en temporär motgång, du kommer att behöva vara mer kreativ än du hittills varit, du lär dig mer om dig själv och de resurser du har osv. Själva ordet problem kan du i sig omstrukturera och istället kanske kalla det för ”utmaning”, ”möjlighet till utveckling” eller ”en kurs i personlig utveckling”.

Du kan också ta möjligheten att omstrukturera när du sitter i en diskussion med någon och ni bägge sitter fast i era tolkningar av en diskussionspunkt och inte känner att ni når varandra. Fråga dig själv, eller ställ frågan även till diskussionspartnern om det finns något annat sätt att se på saken? Hur skulle någon annan kunna tolka det hela? Ett barn, en äldre person, någon från en helt annan kultur? Var medveten om att det sätt du och andra personer tolkar en viss fråga bara är ETT sätt att se på det hela.

Med värme,

www.resurscoachen.se

NLP/Neuro-Semantics Trainer & Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och kommande boken, “Meningsfulla prestationer – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

 

5 steg för mental och känslomässig comeback!

5 steg för mental och känslomässig comeback!

Alla drabbas vi av perioder när det inte saker går vår väg; du och din partner väljer efter flera år att gå skilda vägar, du får nej på ytterligare en jobbansökan, intervjun du hade sett fram mot gick inte alls som du tänkt dig, kursen du så gärna ville gå och som skulle ge dig en knuff framåt blev inställd, höstförkylningen som inte släpper taget …

Det är i sådana lägen du kan behöva söka tröst och hämta kraft från följande fem kraft- och livgivande tankegångar!

 1. Du är rik som ett troll!
  När Mahatma Gandhi lämnade jordelivet efterlämnade han ett par sandaler, ett par glasögon, några tunikor, en spinnväv och en bok. Var han en fattig eller rik man när han dog? Många skulle nog hävda att han var en oerhört rik människa, hans arv är legendariskt och hans filosofi kring ”icke-våld” befriade en hel nation. Dina verkliga tillgångar bär du ständigt omkring på. Hur många miljarder skulle du ta för att sälja dina ögon, dina ben, din hörsel, din förmåga att tänka och känna? Du är rik som ett troll!
 2. Dina viktigaste resurser har du inom dig!
  Idrottsutövare av rang lär sig tidigt vikten av att använda en framgångsrik tävling de genomfört som modell för hur de ska agera inför en kommande tävling. Du har förmodligen mängder av bra minnen då du agerade bestämt, kraftfullt, glädjefullt eller modigt! De erfarenheter du har med dig från din livsresa är guldgruvor att ösa ur! Hämta kraften från ditt inre, gå tillbaka till favoritstunder och mjölka dessa minnen på all den energi, styrka och motivation det bara går!
 3. Praktisera relativitetsteorin!
  I vissa stunder känns det ju som all världens jävligheter har hopat sig i ditt knä, i din väg, och då är det lätt att tro att du har det värre än värst och att ingen riktigt kan sätta sig in i hur jobbigt du faktiskt har det. Men är det inte så att det finns andra som i denna stund har det långt värre? Hur är det med din gamla moster som sitter på hemmet och glömmer namn och ansikten, eller grannen som sitter i rullstol och har svårt att klara sig utanför lägenheten eller att leva i fattigdom i Indien eller något annat land? Genom att sätta din situation i sitt rätta perspektiv kan du återfå lite av den kraft du behöver för att åter komma på banan!
 4. Du kan skapa minnen av framtiden!
  När det är tufft och jobbigt och du inte känner att du orkar att söka ett nytt jobb eller ens vill försöka, så kan du hämta kraft från målbilden du har om hur du verkligen skulle vilja ha det! I ditt inre bor kanske en tanke om att du driver en egen restaurang med inriktning på klassisk husmanskost av hög kvalitet i en lite äldre, hemtrevlig och inbjudande restauranglokal med kunnig och serviceinriktad personal. Den målbilden hjälper dig under ”regniga” dagar; den kan ge dig kraften och orken att göra ett nytt försök. Målbilden planteras och blir för hjärnan lika verklig som ett upplevt minne. Hämta bärkraft från en inspirerande målbild!
 5. En ny dag som blir en investering i din framtid
  Varje morgon fylls din plånbok på med ny, obearbetad tid. Den dag som ligger framför dig är en obearbetad resurs, din allra viktigaste resurs. Vad du gör med den är upp till dig, den är din att vårda och värdera. Denna dag är ett obeträtt landskap med oändliga möjligheter, så varför inte bestämma dig för att skaffa dig åtminstone en ny erfarenhet denna dag? Att göra något som du aldrig förut har gjort? Kanske är det att gå på gym för första gången, ringa på hos någon granne som du aldrig pratat med, läsa en bok inom ett för dig obekant område eller ringa upp den som senast intervjuade dig för ett nytt jobb och tacka för den värdefulla feedbacken … Investera denna dag så den berikar din framtid!

Livets tavla målas inte bara med en eller två färger, ju fler färger desto rikare. Ibland är det ljusa färger, ibland mörkare. Varje färg bidrar till helheten. Att drabbas av motgångar händer oss alla, dig och mig, men du har med de fem förslagen några verktyg som gör att återskapa ett fokus som du hellre vill ha. Glöm inte att du är värdefull, att ditt liv är värdefullt!

Med värme,

NLP/Neuro-Semantics Trainer och Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och den kommande boken “Meningsfulla prestationer i grupp – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

Läs böcker på ett sätt som leder till personlig utveckling!

Välkommen till denna, min första blogg på blogbiz! Jag är jätteglad att du tagit dig tid att besöka min plats och jag hoppas att jag kan förmedla tankar, inspiration och tekniker som kan vara dig till hjälp. Min primära målgrupp är ni som, liksom jag, har passerat de 50 och fortfarande vill vara ert bästa jag – oftare. I min blogg kommer jag skriva om personlig utveckling, Brain Management, stresshantering, fysisk träning och hälsa.

Jag börjar med att beskriva att jag bär på en livslång kärlek till böckernas värld, något som har sitt ursprung i att min far var polyglott och hade bokhyllor proppfulla av böcker. I min tankevärld har kärleken till min far förts över på böcker, så associationen i mitt huvud fungerar i stil med “pappa – kärlek – böcker”. För mig är det en obeskrivlig lyckokänsla att gå in i en bokhandel eller att få hem ett gäng beställda böcker. Böcker representerar för mig ny kunskap, nya erfarenheter och upplevelser av allehanda slag!

Under många år reste jag runt i Sverige för företaget Imemory’s räkning och utbildade i “Brain Management”, dvs. snabbläsning, minnestekniker och mindmapping och jag märke det stora intresset som många delade med mig kring dessa områden.

Området snabbläsning rymmer mycket, inte bara att få upp hastigheten utan också värdefulla lässtrategier för att få ut mer av det man läser. Intelligent läsning kräver, som allt annat, strategier.

Snabbläsningstekniker som jag lär ut är alldeles utmärkta för arbets- och studierelaterad läsning där syftet inte är att njuta av språket eller fångas av en stark berättelse. Att däremot snabbläsa poesi är väl inte att rekommendera. Det kan bli lite i stil med Woody Allens skämt om snabbläsning: “Jag gick en snabbläsningskurs och sen läste jag Tolstojs Krig och Fred. Den handlade om Ryssland”.

För att få upp sin läshastighet till det dubbla, tredubbla eller mer behöver man lägga in rena träningspass där man läser i hastigheter där man inte hinner uppfatta det lästa. Det kan ju tyckas mycket märkligt, men det syftar till att få den effekt som du säkert upplever när du kör bil i lite för höga hastigheter och sen släpper på gasen. Då är det faktiskt märkligt hur långsamt det känns att köra i 90 eller 100 km i timmen. Samma sak händer vid hastighetsträning av läsandet. I en kommande blogg kommer jag lära ut lite bra tekniker för dig som vill öka din läshastighet.

Om vi lämnar det mer arbete- och studierelaterande läsandet och istället tittar på litet tekniker som kan vara av värde för en djupare form av läsupplevelse men också för ens egen personliga utveckling så vill jag faktiskt börja med att förflytta mig till det andra världskriget.

Under andra världskriget, i en av de japanska fånglägren, så hade en av de amerikanska fångarna efter nästan ett års fångvistelse fått tag i en bok. Tillgången på böcker var nästan obefintlig, och till slut, efter att under flera månader sparat pengar som han tidigare lagt på bl.a. cigaretter, så fick han tag i en ca 200 sidors roman. Bristen på böcker gjorde honom oerhört rädd om den bok han hade. För honom utgjorde boken ledstången till det normala livet och ett försök att hantera den enorma stress han upplevde som fånge i lägret.

Varje kväll låg han på sin enkla brits och med bristfällig belysning och läste de för honom dyrbara orden. Han läste raderna om och om igen, rädd att gå miste om något viktigt, rädd att boken skulle ta slut. Efter en liten tid så märkte han hur varje rad blev en explosion av sinnesupplevelser. Varje mening blev en källa till syn-, hörsel-, känslo-, smak- och luktintryck. Han målade varje mening med sina inre sinnen och kunde till slut nästan känna andedräkten från någon av bokens karaktärer, beröra honom eller henne eller känna dofterna av det saltstänkta havet som beskrevs i boken. Fången deltog i boken, han levde i boken och detta tack vare långsam läsning. Den här vanan tog han sen med sig hem efter kriget, skrev en uppskattad bok i ämnet.

Innan jag själv hade lärt mig snabbläsningstekniker så kom jag ofta på mig själv med att säga: “nu ska jag läsa lite mer koncentrerat, nu ska jag läsa  långsammare”. Problemet är då att jag hann tänka på den där snygga tjejen jag hade sett på tunnelbanan, mötet jag skulle på senare på dagen eller vad jag skulle fixa för middag senare på kvällen. Hjärnan hade tråkigt, den långsamma läsningen ledde istället till dålig koncentration.

Men den  INVOLVERANDE långsamma läsningen kan verkligen göra läsningen till en oändligt mycket djupare njutning. Vissa författare kan med sitt målande språk skänka oss upplevelser som vi annars varit utan om vi snabbt skummat igenom texten. En del författares språk kan med sin mångtydighet och färgstarka prosa ge oss läsare en djupare resonansbotten och upplevelser som för hjärnan är lika starka som om vi upplevt dem i verkliga livet. På din inre biograf kan den långsamma, involverande läsningen ge dig upplevelser som utvecklar dig i all din mänsklighet; du får ett rikare känsloregister, nya perspektiv, syresatta tankar och sinnesförnimmelser som skärper och utvecklar ditt intellekt.

En variant av långsam läsning och som på allvar kan bidra till personlig utveckling är att ägna ett älsklingsstycke, antingen skönlitterärt eller taget ur någon andlig eller personlighetsutvecklande litteratur, och som du känner verkligen talar till dig … och ägna en stund varje dag i kanske en månad att läsa samma stycke. Även om du redan har läst det många gånger så kommer du märka hur denna typ av läsning utvecklar din klarsynthet och klokskap bortom alla ord. Vissa texter har ett sånt djup att de inte kan uppfattas från en eller ett par läsningar. Denna typ av texter fortsätter att tala till oss, höjer blicken och förflyttar den mentala utkiktspunkten. I slutet av en sån läsperiod så kommer du märka att du läser in helt andra saker, mycket mer än när du började läsa texten en månad tidigare. Du är annorlunda, du har kommit tillbaka till texten förändrad. Din resonansbotten är djupare, du refererar till det lästa utifrån nya insikter. Det är inte bara att du läser boken, boken börjar läsa dig … och denna typ av läsning är paradoxalt nog ett utmärkt redskap mot stress.

Jag är fullt medveten om att vi behöver finna våra egna vägar till egen utveckling och självkännedom. Det jag just beskrivit är det sätt som kanske funkar bäst för mig … Jag delar med mig av mitt sätt, kanske är det någon som vill pröva … och se vad det kan ge.

Under dessa Corona-tider har jag märk hur oerhört bra jag har mått av att dagligen läsa 15 minuter vardera av fyra böcker. De råkar vara böcker som talar till just mig, du har säkert egna favoriter. Dessa fyra böcker är: Psycho-Cybernetics av Maxwell Maltz, Think & Grow Rich av Napoleon Hill, Working with the Law av Raymond Holliwell och As a Man Thinketh av James Allen. I en framtida blogg kommer jag att fördjupa mig i var och en av dessa böcker och förmedla mina tankar kring hur de kan vara till hjälp för dig.’

Vilken eller vilka böcker talar till dig ..?

Med värme,

Niklas Daver

NLP/Neuro-Semantics Trainer & Meta-Coach

Författare till boken “Ditt bästa jag – oftare” och kommande boken “Meningsfulla prestationer – 10 träningsbara ledarfärdigheter”

www.resurscoachen.se